Kongsgårdveien 24
3619 SKOLLENBORG

Kongsgårdveien 24, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kongsgårdveien 24, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 110 / 350 i 0604
  • Grunnkrins: 209 KONGSGÅRDMOEN
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Kongsberg

Kongsgårdveien

Kongsgårdveien er ein veg i Kongsberg kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kongsgårdveien 1 3619 SKOLLENBORG 59.6259, 9.6460 110 / 24
Kongsgårdveien 1B 3619 SKOLLENBORG 59.6260, 9.6457 110 / 295
Kongsgårdveien 2 3619 SKOLLENBORG 59.6251, 9.6471 113 / 50
Kongsgårdveien 2B 3619 SKOLLENBORG 59.6250, 9.6474 110 / 278
Kongsgårdveien 3 3619 SKOLLENBORG 59.6256, 9.6464 110 / 25
Kongsgårdveien 4 3619 SKOLLENBORG 59.6247, 9.6479 110 / 11
Kongsgårdveien 4B 3619 SKOLLENBORG 59.6246, 9.6482 110 / 293
Kongsgårdveien 4C 3619 SKOLLENBORG 59.6245, 9.6486 110 / 296
Kongsgårdveien 5 3619 SKOLLENBORG 59.6254, 9.6470 110 / 23
Kongsgårdveien 5B 3619 SKOLLENBORG 59.6254, 9.6476 110 / 275
Kongsgårdveien 6 3619 SKOLLENBORG 59.6248, 9.6486 110 / 10
Kongsgårdveien 7 3619 SKOLLENBORG 59.6260, 9.6467 110 / 137
Kongsgårdveien 8 3619 SKOLLENBORG 59.6248, 9.6490 110 / 157
Kongsgårdveien 9 3619 SKOLLENBORG 59.6258, 9.6477 110 / 3
Kongsgårdveien 9B 3619 SKOLLENBORG 59.6257, 9.6481 110 / 294
Kongsgårdveien 10 3619 SKOLLENBORG 59.6252, 9.6483 110 / 91
Kongsgårdveien 11 3619 SKOLLENBORG 59.6259, 9.6472 110 / 233
Kongsgårdveien 11B 3619 SKOLLENBORG 59.6261, 9.6476 110 / 339
Kongsgårdveien 13 3619 SKOLLENBORG 59.6262, 9.6474 110 / 395
Kongsgårdveien 15 3619 SKOLLENBORG 59.6263, 9.6471 110 / 390
Kongsgårdveien 16 3619 SKOLLENBORG 59.6259, 9.6489 110 / 218
Kongsgårdveien 17 3619 SKOLLENBORG 59.6261, 9.6485 110 / 106
Kongsgårdveien 18A 3619 SKOLLENBORG 59.6261, 9.6493 110 / 33
Kongsgårdveien 18B 3619 SKOLLENBORG 59.6259, 9.6497 110 / 211
Kongsgårdveien 19 3619 SKOLLENBORG 59.6263, 9.6479 110 / 227
Kongsgårdveien 20 3619 SKOLLENBORG 59.6263, 9.6499 110 / 344
Kongsgårdveien 24 3619 SKOLLENBORG 59.6268, 9.6512 110 / 350
Kongsgårdveien 26 3619 SKOLLENBORG 59.6269, 9.6525 110 / 337

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken