Kruttmølleveien 6
3616 KONGSBERG

Kruttmølleveien 6, 3616 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kruttmølleveien 6, 3616 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3616 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 7611 / 1 i 0604
  • Grunnkrins: 308 BERGSTADEN
  • Valkrins: 3 KONGSBERG BY
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Kruttmølleveien

Kruttmølleveien er ein veg i Kongsberg kommune med 72 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 80.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kruttmølleveien 1A 3616 KONGSBERG 59.6577, 9.6362 7613 / 23
Kruttmølleveien 1B 3616 KONGSBERG 59.6577, 9.6362 7613 / 22
Kruttmølleveien 2 3616 KONGSBERG 59.6577, 9.6357 7613 / 9
Kruttmølleveien 3A 3616 KONGSBERG 59.6576, 9.6360 7613 / 21
Kruttmølleveien 3B 3616 KONGSBERG 59.6576, 9.6359 7613 / 20
Kruttmølleveien 5A 3616 KONGSBERG 59.6575, 9.6357 7613 / 19
Kruttmølleveien 5B 3616 KONGSBERG 59.6575, 9.6356 7613 / 18
Kruttmølleveien 6 3616 KONGSBERG 59.6577, 9.6349 7611 / 1
Kruttmølleveien 7A 3616 KONGSBERG 59.6574, 9.6353 7613 / 25
Kruttmølleveien 7B 3616 KONGSBERG 59.6574, 9.6350 7613 / 25
Kruttmølleveien 7C 3616 KONGSBERG 59.6574, 9.6348 7613 / 25
Kruttmølleveien 8 3616 KONGSBERG 59.6578, 9.6340 7595 / 14
Kruttmølleveien 9 3616 KONGSBERG 59.6573, 9.6344 7610 / 1
Kruttmølleveien 9A 3616 KONGSBERG 59.6571, 9.6344 7610 / 1
Kruttmølleveien 9B 3616 KONGSBERG 59.6571, 9.6344 7610 / 1
Kruttmølleveien 9C 3616 KONGSBERG 59.6570, 9.6344 7610 / 1
Kruttmølleveien 9D 3616 KONGSBERG 59.6571, 9.6344 7610 / 1
Kruttmølleveien 9E 3616 KONGSBERG 59.6570, 9.6346 7610 / 1
Kruttmølleveien 9F 3616 KONGSBERG 59.6571, 9.6346 7610 / 1
Kruttmølleveien 10 3616 KONGSBERG 59.6579, 9.6334 7595 / 14
Kruttmølleveien 11A 3616 KONGSBERG 59.6571, 9.6338 7609 / 27
Kruttmølleveien 11B 3616 KONGSBERG 59.6572, 9.6337 7609 / 28
Kruttmølleveien 11C 3616 KONGSBERG 59.6568, 9.6337 7609 / 1
Kruttmølleveien 12 3616 KONGSBERG 59.6580, 9.6330 7595 / 14
Kruttmølleveien 13A 3616 KONGSBERG 59.6573, 9.6338 7609 / 29
Kruttmølleveien 13B 3616 KONGSBERG 59.6574, 9.6338 7609 / 30
Kruttmølleveien 14 3616 KONGSBERG 59.6582, 9.6330 7595 / 14
Kruttmølleveien 15A 3616 KONGSBERG 59.6576, 9.6327 7609 / 25
Kruttmølleveien 15B 3616 KONGSBERG 59.6576, 9.6325 7609 / 26
Kruttmølleveien 16 3616 KONGSBERG 59.6583, 9.6326 7595 / 14
Kruttmølleveien 17 3616 KONGSBERG 59.6578, 9.6312 7607 / 3
Kruttmølleveien 17B 3616 KONGSBERG 59.6585, 9.6312 7607 / 5
Kruttmølleveien 18 3616 KONGSBERG 59.6585, 9.6324 7595 / 14
Kruttmølleveien 19 3616 KONGSBERG 59.6581, 9.6313 7607 / 4
Kruttmølleveien 20 3616 KONGSBERG 59.6589, 9.6320 8651 / 124
Kruttmølleveien 21 3616 KONGSBERG 59.6589, 9.6312 7607 / 2
Kruttmølleveien 21B 3616 KONGSBERG 59.6592, 9.6301 7607 / 7
Kruttmølleveien 21C 3616 KONGSBERG 59.6589, 9.6302 7607 / 6
Kruttmølleveien 21D 3616 KONGSBERG 59.6587, 9.6304 7607 / 8
Kruttmølleveien 21E 3616 KONGSBERG 59.6584, 9.6306 7607 / 9
Kruttmølleveien 21F 3616 KONGSBERG 59.6580, 9.6307 7607 / 10
Kruttmølleveien 22 3616 KONGSBERG 59.6592, 9.6314 7598 / 4
Kruttmølleveien 23 3616 KONGSBERG 59.6592, 9.6308 7607 / 1
Kruttmølleveien 24 3616 KONGSBERG 59.6596, 9.6319 8651 / 126
Kruttmølleveien 25 3616 KONGSBERG 59.6593, 9.6307 7607 / 1
Kruttmølleveien 25B 3616 KONGSBERG 59.6594, 9.6305 7607 / 14
Kruttmølleveien 26 3616 KONGSBERG 59.6596, 9.6318 8651 / 126
Kruttmølleveien 27 3616 KONGSBERG 59.6595, 9.6303 7605 / 2
Kruttmølleveien 28 3616 KONGSBERG 59.6590, 9.6327 8651 / 125
Kruttmølleveien 29 3616 KONGSBERG 59.6599, 9.6298 7605 / 1
Kruttmølleveien 31 3616 KONGSBERG 59.6596, 9.6300 7605 / 3
Kruttmølleveien 33 3616 KONGSBERG 59.6595, 9.6297 7605 / 4
Kruttmølleveien 35 3616 KONGSBERG 59.6602, 9.6295 7605 / 5
Kruttmølleveien 40 3616 KONGSBERG 59.6596, 9.6309 7598 / 1
Kruttmølleveien 42 3616 KONGSBERG 59.6596, 9.6310 7598 / 1
Kruttmølleveien 44 3616 KONGSBERG 59.6594, 9.6312 7598 / 1
Kruttmølleveien 46 3616 KONGSBERG 59.6595, 9.6314 7598 / 1
Kruttmølleveien 48 3616 KONGSBERG 59.6597, 9.6314 7598 / 1
Kruttmølleveien 50 3616 KONGSBERG 59.6596, 9.6315 7598 / 1
Kruttmølleveien 52 3616 KONGSBERG 59.6598, 9.6313 7598 / 1
Kruttmølleveien 54 3616 KONGSBERG 59.6598, 9.6313 7598 / 1
Kruttmølleveien 56 3616 KONGSBERG 59.6599, 9.6312 7598 / 1
Kruttmølleveien 58 3616 KONGSBERG 59.6600, 9.6311 7598 / 1
Kruttmølleveien 60 3616 KONGSBERG 59.6601, 9.6308 7598 / 1
Kruttmølleveien 62 3616 KONGSBERG 59.6601, 9.6307 7598 / 1
Kruttmølleveien 64 3616 KONGSBERG 59.6601, 9.6304 7598 / 1
Kruttmølleveien 66 3616 KONGSBERG 59.6601, 9.6304 7598 / 1
Kruttmølleveien 68 3616 KONGSBERG 59.6599, 9.6305 7598 / 1
Kruttmølleveien 70 3616 KONGSBERG 59.6599, 9.6306 7598 / 1
Kruttmølleveien 72 3616 KONGSBERG 59.6597, 9.6307 7598 / 1
Kruttmølleveien 74 3616 KONGSBERG 59.6597, 9.6308 7598 / 1
Kruttmølleveien 80 3616 KONGSBERG 59.6606, 9.6306 8651 / 106

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken