Landmarks gate 7
3616 KONGSBERG

Landmarks gate 7, 3616 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Landmarks gate 7, 3616 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3616 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 7375 / 21 i 0604
  • Grunnkrins: 305 BERGSLIENS GT
  • Valkrins: 3 KONGSBERG BY
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Landmarks gate

Landmarks gate er ei gate i Kongsberg kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 31.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Landmarks gate 3 3616 KONGSBERG 59.6516, 9.6363 7375 / 6
Landmarks gate 4 3616 KONGSBERG 59.6519, 9.6362 7375 / 8
Landmarks gate 5 3616 KONGSBERG 59.6516, 9.6358 7375 / 22
Landmarks gate 6 3616 KONGSBERG 59.6519, 9.6358 7375 / 23
Landmarks gate 7 3616 KONGSBERG 59.6514, 9.6359 7375 / 21
Landmarks gate 8 3616 KONGSBERG 59.6521, 9.6362 7375 / 25
Landmarks gate 10 3616 KONGSBERG 59.6521, 9.6358 7375 / 24
Landmarks gate 12 3616 KONGSBERG 59.6525, 9.6359 7375 / 32
Landmarks gate 13 3616 KONGSBERG 59.6512, 9.6358 7375 / 20
Landmarks gate 14 3616 KONGSBERG 59.6526, 9.6361 7375 / 31
Landmarks gate 15 3616 KONGSBERG 59.6510, 9.6359 7375 / 19
Landmarks gate 17 3616 KONGSBERG 59.6510, 9.6353 7375 / 18
Landmarks gate 19 3616 KONGSBERG 59.6510, 9.6349 7375 / 16
Landmarks gate 21 3616 KONGSBERG 59.6514, 9.6348 7375 / 17
Landmarks gate 23 3616 KONGSBERG 59.6513, 9.6353 7375 / 14
Landmarks gate 25 3616 KONGSBERG 59.6517, 9.6352 7375 / 15
Landmarks gate 27A 3616 KONGSBERG 59.6517, 9.6348 7375 / 26
Landmarks gate 27B 3616 KONGSBERG 59.6518, 9.6348 7375 / 26
Landmarks gate 29 3616 KONGSBERG 59.6520, 9.6349 7375 / 28
Landmarks gate 31 3616 KONGSBERG 59.6521, 9.6348 7375 / 29

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken