Løkkeveien 1
3617 KONGSBERG

Løkkeveien 1, 3617 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Løkkeveien 1, 3617 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3617 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 7704 / 30 i 0604
  • Grunnkrins: 401 POSTBRUMOEN
  • Valkrins: 3 KONGSBERG BY
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Løkkeveien

Løkkeveien er ein veg i Kongsberg kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Løkkeveien 1 3617 KONGSBERG 59.6755, 9.6325 7704 / 30
Løkkeveien 1B 3617 KONGSBERG 59.6754, 9.6330 7704 / 19
Løkkeveien 2 3617 KONGSBERG 59.6758, 9.6330 7705 / 16
Løkkeveien 4 3617 KONGSBERG 59.6759, 9.6330 7705 / 16
Løkkeveien 6 3617 KONGSBERG 59.6759, 9.6331 7705 / 16
Løkkeveien 9 3617 KONGSBERG 59.6756, 9.6317 7704 / 6
Løkkeveien 10 3617 KONGSBERG 59.6759, 9.6322 7705 / 5
Løkkeveien 11 3617 KONGSBERG 59.6757, 9.6312 7704 / 5
Løkkeveien 12 3617 KONGSBERG 59.6760, 9.6320 7705 / 7
Løkkeveien 12B 3617 KONGSBERG 59.6761, 9.6319 7705 / 50
Løkkeveien 13B 3617 KONGSBERG 59.6753, 9.6307 7704 / 14
Løkkeveien 14 3617 KONGSBERG 59.6761, 9.6313 7705 / 30
Løkkeveien 19 3617 KONGSBERG 59.6758, 9.6307 7704 / 3
Løkkeveien 20 3617 KONGSBERG 59.6762, 9.6308 7705 / 28
Løkkeveien 20B 3617 KONGSBERG 59.6763, 9.6311 7705 / 48
Løkkeveien 21 3617 KONGSBERG 59.6760, 9.6297 7704 / 2
Løkkeveien 22 3617 KONGSBERG 59.6765, 9.6311 7705 / 26
Løkkeveien 23 3617 KONGSBERG 59.6760, 9.6293 7704 / 32
Løkkeveien 24 3617 KONGSBERG 59.6766, 9.6307 7705 / 25
Løkkeveien 25 3617 KONGSBERG 59.6763, 9.6296 7705 / 56
Løkkeveien 26 3617 KONGSBERG 59.6768, 9.6304 7705 / 45
Løkkeveien 27 3617 KONGSBERG 59.6765, 9.6295 7705 / 58
Løkkeveien 28 3617 KONGSBERG 59.6770, 9.6298 7705 / 52
Løkkeveien 29 3617 KONGSBERG 59.6767, 9.6293 7705 / 57

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken