Møllergata 5
3616 KONGSBERG

Møllergata 5, 3616 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Møllergata 5, 3616 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3616 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 7150 / 1 i 0604
  • Grunnkrins: 306 MYRLØKKA
  • Valkrins: 3 KONGSBERG BY
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Møllergata

Møllergata er ei gate i Kongsberg kommune med 37 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Møllergata 1 3616 KONGSBERG 59.6627, 9.6495 7152 / 1
Møllergata 2 3616 KONGSBERG 59.6629, 9.6495 7119 / 1
Møllergata 3 3616 KONGSBERG 59.6627, 9.6492 7151 / 1
Møllergata 4 3616 KONGSBERG 59.6629, 9.6491 7119 / 2
Møllergata 5 3616 KONGSBERG 59.6627, 9.6489 7150 / 1
Møllergata 6 3616 KONGSBERG 59.6629, 9.6488 7120 / 1
Møllergata 7 3616 KONGSBERG 59.6626, 9.6486 7149 / 1
Møllergata 8A 3616 KONGSBERG 59.6629, 9.6477 7052 / 2
Møllergata 8B 3616 KONGSBERG 59.6629, 9.6477 7052 / 2
Møllergata 8C 3616 KONGSBERG 59.6628, 9.6478 7052 / 2
Møllergata 8D 3616 KONGSBERG 59.6628, 9.6478 7052 / 2
Møllergata 9 3616 KONGSBERG 59.6626, 9.6477 7147 / 1
Møllergata 10A 3616 KONGSBERG 59.6628, 9.6477 7052 / 2
Møllergata 10B 3616 KONGSBERG 59.6628, 9.6477 7052 / 2
Møllergata 10C 3616 KONGSBERG 59.6628, 9.6477 7052 / 2
Møllergata 10D 3616 KONGSBERG 59.6628, 9.6477 7052 / 2
Møllergata 11 3616 KONGSBERG 59.6625, 9.6476 7146 / 1
Møllergata 12A 3616 KONGSBERG 59.6627, 9.6476 7052 / 2
Møllergata 12B 3616 KONGSBERG 59.6628, 9.6476 7052 / 2
Møllergata 12C 3616 KONGSBERG 59.6627, 9.6475 7113 / 1
Møllergata 13 3616 KONGSBERG 59.6625, 9.6473 7145 / 1
Møllergata 14 3616 KONGSBERG 59.6627, 9.6472 7113 / 1
Møllergata 15 3616 KONGSBERG 59.6625, 9.6471 7144 / 1
Møllergata 16 3616 KONGSBERG 59.6625, 9.6462 7126 / 1
Møllergata 17 3616 KONGSBERG 59.6624, 9.6463 7141 / 1
Møllergata 18 3616 KONGSBERG 59.6625, 9.6458 7127 / 1
Møllergata 19 3616 KONGSBERG 59.6624, 9.6462 7140 / 1
Møllergata 20 3616 KONGSBERG 59.6625, 9.6451 7129 / 1
Møllergata 21A 3616 KONGSBERG 59.6624, 9.6451 7136 / 1
Møllergata 21B 3616 KONGSBERG 59.6624, 9.6452 7136 / 1
Møllergata 22 3616 KONGSBERG 59.6625, 9.6449 7130 / 1
Møllergata 23 3616 KONGSBERG 59.6623, 9.6449 7136 / 2
Møllergata 24 3616 KONGSBERG 59.6625, 9.6446 7131 / 1
Møllergata 25 3616 KONGSBERG 59.6623, 9.6447 7135 / 1
Møllergata 26 3616 KONGSBERG 59.6625, 9.6443 7132 / 1
Møllergata 27 3616 KONGSBERG 59.6623, 9.6444 7134 / 1
Møllergata 29 3616 KONGSBERG 59.6623, 9.6441 7133 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken