Nymoens Skrågate 2
3611 KONGSBERG

Nymoens Skrågate 2, 3611 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nymoens Skrågate 2, 3611 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3611 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 7885 / 1 i 0604
  • Grunnkrins: 601 NYMOEN SENTRUM
  • Valkrins: 3 KONGSBERG BY
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Nymoens Skrågate

Nymoens Skrågate er ei gate i Kongsberg kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 8.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nymoens Skrågate 2 3611 KONGSBERG 59.6704, 9.6500 7885 / 1
Nymoens Skrågate 3A 3611 KONGSBERG 59.6704, 9.6498 7889 / 1
Nymoens Skrågate 3B 3611 KONGSBERG 59.6705, 9.6497 7889 / 1
Nymoens Skrågate 4A 3611 KONGSBERG 59.6704, 9.6502 7884 / 1
Nymoens Skrågate 4B 3611 KONGSBERG 59.6705, 9.6502 7884 / 1
Nymoens Skrågate 4C 3611 KONGSBERG 59.6705, 9.6503 7884 / 1
Nymoens Skrågate 4D 3611 KONGSBERG 59.6706, 9.6501 7884 / 1
Nymoens Skrågate 5 3611 KONGSBERG 59.6706, 9.6497 7888 / 1
Nymoens Skrågate 7 3611 KONGSBERG 59.6708, 9.6496 7887 / 1
Nymoens Skrågate 8 3611 KONGSBERG 59.6709, 9.6498 7886 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken