Peckels gate 17
3616 KONGSBERG

Peckels gate 17, 3616 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Peckels gate 17, 3616 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3616 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 7105 / 1 i 0604
  • Grunnkrins: 307 VESTSIDEN SENTRUM
  • Valkrins: 3 KONGSBERG BY
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Peckels gate

Peckels gate er ei gate i Kongsberg kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Peckels gate 1A 3616 KONGSBERG 59.6629, 9.6499 7117 / 1
Peckels gate 1B 3616 KONGSBERG 59.6630, 9.6500 7117 / 1
Peckels gate 1C 3616 KONGSBERG 59.6629, 9.6502 7117 / 1
Peckels gate 2 3616 KONGSBERG 59.6634, 9.6490 7100 / 1
Peckels gate 3A 3616 KONGSBERG 59.6632, 9.6492 7115 / 2
Peckels gate 3B 3616 KONGSBERG 59.6632, 9.6492 7115 / 2
Peckels gate 3C 3616 KONGSBERG 59.6632, 9.6492 7115 / 2
Peckels gate 3D 3616 KONGSBERG 59.6631, 9.6492 7115 / 2
Peckels gate 3E 3616 KONGSBERG 59.6631, 9.6493 7115 / 2
Peckels gate 4A 3616 KONGSBERG 59.6633, 9.6482 7101 / 1
Peckels gate 4B 3616 KONGSBERG 59.6633, 9.6481 7101 / 1
Peckels gate 5A 3616 KONGSBERG 59.6631, 9.6488 7115 / 1
Peckels gate 5B 3616 KONGSBERG 59.6632, 9.6488 7115 / 1
Peckels gate 5C 3616 KONGSBERG 59.6632, 9.6487 7115 / 1
Peckels gate 5D 3616 KONGSBERG 59.6631, 9.6487 7115 / 1
Peckels gate 5E 3616 KONGSBERG 59.6632, 9.6488 7115 / 1
Peckels gate 5F 3616 KONGSBERG 59.6632, 9.6488 7115 / 1
Peckels gate 5G 3616 KONGSBERG 59.6632, 9.6487 7115 / 1
Peckels gate 5H 3616 KONGSBERG 59.6632, 9.6487 7115 / 1
Peckels gate 7 3616 KONGSBERG 59.6632, 9.6485 7114 / 1
Peckels gate 8 3616 KONGSBERG 59.6632, 9.6473 7051 / 1
Peckels gate 9 3616 KONGSBERG 59.6631, 9.6474 7113 / 1
Peckels gate 10 3616 KONGSBERG 59.6632, 9.6462 7103 / 1
Peckels gate 11 3616 KONGSBERG 59.6630, 9.6463 7110 / 1
Peckels gate 12A 3616 KONGSBERG 59.6633, 9.6459 7024 / 1
Peckels gate 12B 3616 KONGSBERG 59.6632, 9.6460 7024 / 1
Peckels gate 13 3616 KONGSBERG 59.6630, 9.6461 7109 / 1
Peckels gate 15 3616 KONGSBERG 59.6629, 9.6444 7106 / 1
Peckels gate 15A 3616 KONGSBERG 59.6629, 9.6446 7131 / 2
Peckels gate 15B 3616 KONGSBERG 59.6629, 9.6449 7108 / 1
Peckels gate 17 3616 KONGSBERG 59.6629, 9.6440 7105 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken