Prahms gate 38
3613 KONGSBERG

Prahms gate 38, 3613 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Prahms gate 38, 3613 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3613 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 8189 / 65 i 0604
  • Grunnkrins: 606 RAUMYR
  • Valkrins: 3 KONGSBERG BY
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Prahms gate

Prahms gate er ei gate i Kongsberg kommune med 61 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 50.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Prahms gate 1 3613 KONGSBERG 59.6759, 9.6535 8189 / 9
Prahms gate 3 3613 KONGSBERG 59.6761, 9.6534 8189 / 13
Prahms gate 4 3613 KONGSBERG 59.6765, 9.6538 8189 / 38
Prahms gate 5 3613 KONGSBERG 59.6761, 9.6529 8189 / 10
Prahms gate 5B 3613 KONGSBERG 59.6763, 9.6530 8189 / 86
Prahms gate 6 3613 KONGSBERG 59.6766, 9.6533 8189 / 39
Prahms gate 7 3613 KONGSBERG 59.6763, 9.6524 8189 / 30
Prahms gate 8 3613 KONGSBERG 59.6768, 9.6529 8189 / 48
Prahms gate 9 3613 KONGSBERG 59.6765, 9.6524 8189 / 47
Prahms gate 10 3613 KONGSBERG 59.6769, 9.6525 8189 / 42
Prahms gate 11 3613 KONGSBERG 59.6766, 9.6521 8189 / 84
Prahms gate 11B 3613 KONGSBERG 59.6767, 9.6518 8189 / 29
Prahms gate 12 3613 KONGSBERG 59.6771, 9.6521 8189 / 53
Prahms gate 13A 3613 KONGSBERG 59.6768, 9.6516 8189 / 99
Prahms gate 13B 3613 KONGSBERG 59.6769, 9.6515 8189 / 43
Prahms gate 14 3613 KONGSBERG 59.6774, 9.6524 8189 / 63
Prahms gate 15 3613 KONGSBERG 59.6769, 9.6512 8189 / 28
Prahms gate 16 3613 KONGSBERG 59.6774, 9.6519 8189 / 51
Prahms gate 17 3613 KONGSBERG 59.6770, 9.6509 8189 / 27
Prahms gate 18 3613 KONGSBERG 59.6772, 9.6517 8189 / 50
Prahms gate 18B 3613 KONGSBERG 59.6772, 9.6515 8189 / 91
Prahms gate 19A 3613 KONGSBERG 59.6770, 9.6502 8189 / 8
Prahms gate 19B 3613 KONGSBERG 59.6771, 9.6500 8189 / 8
Prahms gate 19C 3613 KONGSBERG 59.6770, 9.6502 8189 / 8
Prahms gate 19D 3613 KONGSBERG 59.6771, 9.6500 8189 / 8
Prahms gate 20 3613 KONGSBERG 59.6773, 9.6513 8189 / 49
Prahms gate 21A 3613 KONGSBERG 59.6772, 9.6500 8189 / 8
Prahms gate 21B 3613 KONGSBERG 59.6772, 9.6501 8189 / 8
Prahms gate 21C 3613 KONGSBERG 59.6773, 9.6502 8189 / 8
Prahms gate 21D 3613 KONGSBERG 59.6772, 9.6500 8189 / 8
Prahms gate 21E 3613 KONGSBERG 59.6772, 9.6501 8189 / 8
Prahms gate 21F 3613 KONGSBERG 59.6773, 9.6502 8189 / 8
Prahms gate 22 3613 KONGSBERG 59.6775, 9.6507 8189 / 66
Prahms gate 24A 3613 KONGSBERG 59.6777, 9.6502 8189 / 64
Prahms gate 24B 3613 KONGSBERG 59.6778, 9.6501 8189 / 64
Prahms gate 26 3613 KONGSBERG 59.6780, 9.6504 8189 / 70
Prahms gate 28 3613 KONGSBERG 59.6781, 9.6499 8189 / 60
Prahms gate 28A 3613 KONGSBERG 59.6782, 9.6501 8189 / 60
Prahms gate 28B 3613 KONGSBERG 59.6782, 9.6499 8189 / 60
Prahms gate 28C 3613 KONGSBERG 59.6783, 9.6497 8189 / 60
Prahms gate 28D 3613 KONGSBERG 59.6783, 9.6495 8189 / 60
Prahms gate 30 3613 KONGSBERG 59.6779, 9.6498 8189 / 68
Prahms gate 32 3613 KONGSBERG 59.6780, 9.6494 8189 / 62
Prahms gate 33 3613 KONGSBERG 59.6779, 9.6485 8189 / 4
Prahms gate 34 3613 KONGSBERG 59.6782, 9.6490 8189 / 67
Prahms gate 35 3613 KONGSBERG 59.6781, 9.6480 8189 / 46
Prahms gate 36 3613 KONGSBERG 59.6784, 9.6486 8189 / 61
Prahms gate 37 3613 KONGSBERG 59.6782, 9.6477 8189 / 5
Prahms gate 38 3613 KONGSBERG 59.6786, 9.6482 8189 / 65
Prahms gate 39 3613 KONGSBERG 59.6784, 9.6475 8189 / 98
Prahms gate 40 3613 KONGSBERG 59.6788, 9.6479 8189 / 71
Prahms gate 41 3613 KONGSBERG 59.6788, 9.6466 8066 / 4
Prahms gate 42 3613 KONGSBERG 59.6790, 9.6473 8066 / 2
Prahms gate 43 3613 KONGSBERG 59.6789, 9.6463 8066 / 5
Prahms gate 44 3613 KONGSBERG 59.6792, 9.6469 8066 / 9
Prahms gate 45 3613 KONGSBERG 59.6791, 9.6460 8066 / 6
Prahms gate 46 3613 KONGSBERG 59.6794, 9.6466 8066 / 12
Prahms gate 47 3613 KONGSBERG 59.6793, 9.6457 8066 / 21
Prahms gate 48 3613 KONGSBERG 59.6795, 9.6463 8066 / 29
Prahms gate 49 3613 KONGSBERG 59.6793, 9.6455 8066 / 32
Prahms gate 50 3613 KONGSBERG 59.6797, 9.6460 8193 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken