Rudsveien 1
3619 SKOLLENBORG

Rudsveien 1, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rudsveien 1, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 23 i 0604
  • Grunnkrins: 202 LAUGERUD
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Kongsberg

Rudsveien

Rudsveien er ein veg i Kongsberg kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 3.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rudsveien 1 3619 SKOLLENBORG 59.6217, 9.6829 118 / 23
Rudsveien 3A 3619 SKOLLENBORG 59.6213, 9.6835 118 / 26
Rudsveien 3B 3619 SKOLLENBORG 59.6213, 9.6836 118 / 26

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken