Rugdeveien 7
3617 KONGSBERG

Rugdeveien 7, 3617 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rugdeveien 7, 3617 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3617 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 7717 / 18 i 0604
  • Grunnkrins: 402 SKAVANGERSKOGEN
  • Valkrins: 3 KONGSBERG BY
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Rugdeveien

Rugdeveien er ein veg i Kongsberg kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 62.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rugdeveien 1 3617 KONGSBERG 59.6879, 9.6344 7767 / 4
Rugdeveien 2 3617 KONGSBERG 59.6873, 9.6344 7717 / 203
Rugdeveien 4 3617 KONGSBERG 59.6872, 9.6346 7717 / 15
Rugdeveien 7 3617 KONGSBERG 59.6890, 9.6345 7717 / 18
Rugdeveien 14 3617 KONGSBERG 59.6863, 9.6363 7717 / 212
Rugdeveien 16 3617 KONGSBERG 59.6865, 9.6366 7717 / 213
Rugdeveien 18 3617 KONGSBERG 59.6867, 9.6369 7717 / 214
Rugdeveien 20 3617 KONGSBERG 59.6867, 9.6364 7717 / 204
Rugdeveien 22 3617 KONGSBERG 59.6868, 9.6364 7717 / 204
Rugdeveien 24 3617 KONGSBERG 59.6869, 9.6363 7717 / 204
Rugdeveien 26 3617 KONGSBERG 59.6869, 9.6363 7717 / 204
Rugdeveien 28 3617 KONGSBERG 59.6871, 9.6368 7717 / 204
Rugdeveien 30 3617 KONGSBERG 59.6871, 9.6368 7717 / 204
Rugdeveien 32 3617 KONGSBERG 59.6872, 9.6367 7717 / 204
Rugdeveien 34 3617 KONGSBERG 59.6872, 9.6366 7717 / 204
Rugdeveien 35 3617 KONGSBERG 59.6886, 9.6357 7717 / 220
Rugdeveien 36 3617 KONGSBERG 59.6873, 9.6358 7717 / 204
Rugdeveien 37 3617 KONGSBERG 59.6885, 9.6356 7717 / 220
Rugdeveien 38 3617 KONGSBERG 59.6874, 9.6359 7717 / 204
Rugdeveien 40 3617 KONGSBERG 59.6874, 9.6360 7717 / 204
Rugdeveien 42 3617 KONGSBERG 59.6874, 9.6361 7717 / 204
Rugdeveien 44 3617 KONGSBERG 59.6874, 9.6366 7717 / 204
Rugdeveien 46 3617 KONGSBERG 59.6874, 9.6366 7717 / 204
Rugdeveien 48 3617 KONGSBERG 59.6875, 9.6366 7717 / 204
Rugdeveien 50 3617 KONGSBERG 59.6876, 9.6364 7717 / 204
Rugdeveien 52 3617 KONGSBERG 59.6876, 9.6359 7717 / 204
Rugdeveien 54 3617 KONGSBERG 59.6876, 9.6358 7717 / 204
Rugdeveien 56 3617 KONGSBERG 59.6876, 9.6357 7717 / 204
Rugdeveien 58 3617 KONGSBERG 59.6876, 9.6359 7717 / 204
Rugdeveien 60 3617 KONGSBERG 59.6876, 9.6358 7717 / 204
Rugdeveien 62 3617 KONGSBERG 59.6875, 9.6357 7717 / 204

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken