Saxilds gate 8
3612 KONGSBERG

Saxilds gate 8, 3612 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Saxilds gate 8, 3612 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3612 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 8062 / 13 i 0604
  • Grunnkrins: 607 DYRMYR
  • Valkrins: 3 KONGSBERG BY
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Saxilds gate

Saxilds gate er ei gate i Kongsberg kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Saxilds gate 1 3612 KONGSBERG 59.6787, 9.6453 8066 / 1
Saxilds gate 2 3612 KONGSBERG 59.6780, 9.6450 8062 / 7
Saxilds gate 3 3612 KONGSBERG 59.6783, 9.6450 8066 / 27
Saxilds gate 4 3612 KONGSBERG 59.6781, 9.6459 8062 / 11
Saxilds gate 5 3612 KONGSBERG 59.6784, 9.6455 8066 / 22
Saxilds gate 6 3612 KONGSBERG 59.6782, 9.6463 8062 / 14
Saxilds gate 7A 3612 KONGSBERG 59.6784, 9.6460 8066 / 18
Saxilds gate 7B 3612 KONGSBERG 59.6785, 9.6459 8066 / 18
Saxilds gate 8 3612 KONGSBERG 59.6782, 9.6467 8062 / 13
Saxilds gate 9 3612 KONGSBERG 59.6785, 9.6464 8066 / 8
Saxilds gate 9B 3612 KONGSBERG 59.6787, 9.6460 8066 / 16
Saxilds gate 9C 3612 KONGSBERG 59.6788, 9.6458 8066 / 17
Saxilds gate 10 3612 KONGSBERG 59.6783, 9.6470 8062 / 12
Saxilds gate 11 3612 KONGSBERG 59.6786, 9.6470 8066 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken