Reins gate 2D
3611 KONGSBERG

Reins gate 2D, 3611 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Reins gate 2D, 3611 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3611 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 8003 / 1 i 0604
  • Grunnkrins: 601 NYMOEN SENTRUM
  • Valkrins: 3 KONGSBERG BY
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Reins gate

Reins gate er ei gate i Kongsberg kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Reins gate 1 3611 KONGSBERG 59.6730, 9.6487 7874 / 1
Reins gate 2A 3611 KONGSBERG 59.6730, 9.6471 8003 / 1
Reins gate 2B 3611 KONGSBERG 59.6731, 9.6474 8003 / 1
Reins gate 2C 3611 KONGSBERG 59.6731, 9.6471 8003 / 1
Reins gate 2D 3611 KONGSBERG 59.6732, 9.6469 8003 / 1
Reins gate 3 3611 KONGSBERG 59.6727, 9.6480 7874 / 1
Reins gate 4 3611 KONGSBERG 59.6728, 9.6461 8002 / 3
Reins gate 4B 3611 KONGSBERG 59.6733, 9.6462 8002 / 3
Reins gate 5A 3611 KONGSBERG 59.6726, 9.6465 8000 / 1
Reins gate 5B 3611 KONGSBERG 59.6726, 9.6464 8000 / 1
Reins gate 5C 3611 KONGSBERG 59.6726, 9.6462 8000 / 1
Reins gate 6 3611 KONGSBERG 59.6725, 9.6455 7920 / 2
Reins gate 7 3611 KONGSBERG 59.6724, 9.6455 7920 / 1
Reins gate 7A 3611 KONGSBERG 59.6722, 9.6448 7926 / 5
Reins gate 7B 3611 KONGSBERG 59.6720, 9.6450 7926 / 4
Reins gate 9 3611 KONGSBERG 59.6721, 9.6445 7926 / 2
Reins gate 10A 3611 KONGSBERG 59.6724, 9.6446 7923 / 3
Reins gate 10B 3611 KONGSBERG 59.6723, 9.6445 7923 / 3
Reins gate 11 3611 KONGSBERG 59.6720, 9.6441 7963 / 1
Reins gate 13 3611 KONGSBERG 59.6719, 9.6438 7962 / 1
Reins gate 15 3611 KONGSBERG 59.6718, 9.6434 7961 / 1
Reins gate 16 3611 KONGSBERG 59.6720, 9.6432 7957 / 1
Reins gate 17 3611 KONGSBERG 59.6717, 9.6430 7960 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken