Skjellsbakkveien 3D
3616 KONGSBERG

Skjellsbakkveien 3D, 3616 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skjellsbakkveien 3D, 3616 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3616 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 7595 / 26 i 0604
  • Grunnkrins: 308 BERGSTADEN
  • Valkrins: 3 KONGSBERG BY
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Skjellsbakkveien

Skjellsbakkveien er ein veg i Kongsberg kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skjellsbakkveien 1A 3616 KONGSBERG 59.6579, 9.6347 7595 / 19
Skjellsbakkveien 1B 3616 KONGSBERG 59.6579, 9.6346 7595 / 20
Skjellsbakkveien 1C 3616 KONGSBERG 59.6580, 9.6345 7595 / 21
Skjellsbakkveien 1D 3616 KONGSBERG 59.6581, 9.6344 7595 / 22
Skjellsbakkveien 2 3616 KONGSBERG 59.6581, 9.6336 7595 / 14
Skjellsbakkveien 3A 3616 KONGSBERG 59.6582, 9.6342 7595 / 23
Skjellsbakkveien 3B 3616 KONGSBERG 59.6583, 9.6342 7595 / 24
Skjellsbakkveien 3C 3616 KONGSBERG 59.6583, 9.6341 7595 / 25
Skjellsbakkveien 3D 3616 KONGSBERG 59.6584, 9.6340 7595 / 26
Skjellsbakkveien 4 3616 KONGSBERG 59.6585, 9.6332 7595 / 14
Skjellsbakkveien 5A 3616 KONGSBERG 59.6585, 9.6339 7595 / 27
Skjellsbakkveien 5B 3616 KONGSBERG 59.6586, 9.6338 7595 / 29
Skjellsbakkveien 5C 3616 KONGSBERG 59.6587, 9.6337 7595 / 28
Skjellsbakkveien 5D 3616 KONGSBERG 59.6587, 9.6337 7595 / 30
Skjellsbakkveien 6 3616 KONGSBERG 59.6587, 9.6331 7595 / 14
Skjellsbakkveien 7 3616 KONGSBERG 59.6590, 9.6335 7595 / 13
Skjellsbakkveien 8 3616 KONGSBERG 59.6587, 9.6326 7595 / 14
Skjellsbakkveien 9 3616 KONGSBERG 59.6592, 9.6333 7595 / 12
Skjellsbakkveien 12 3616 KONGSBERG 59.6594, 9.6327 8651 / 99
Skjellsbakkveien 14 3616 KONGSBERG 59.6596, 9.6334 7593 / 3
Skjellsbakkveien 18 3616 KONGSBERG 59.6603, 9.6328 7593 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken