Solmoveien 16
3619 SKOLLENBORG

Solmoveien 16, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solmoveien 16, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 119 / 47 i 0604
  • Grunnkrins: 202 LAUGERUD
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Kongsberg

Solmoveien

Solmoveien er ein veg i Kongsberg kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 31.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solmoveien 1 3619 SKOLLENBORG 59.6211, 9.6862 119 / 52
Solmoveien 2 3619 SKOLLENBORG 59.6215, 9.6860 119 / 46
Solmoveien 2B 3619 SKOLLENBORG 59.6213, 9.6856 119 / 23
Solmoveien 3 3619 SKOLLENBORG 59.6210, 9.6858 119 / 1
Solmoveien 4 3619 SKOLLENBORG 59.6211, 9.6852 119 / 51
Solmoveien 5 3619 SKOLLENBORG 59.6208, 9.6854 119 / 42
Solmoveien 6 3619 SKOLLENBORG 59.6209, 9.6845 119 / 54
Solmoveien 7 3619 SKOLLENBORG 59.6207, 9.6848 119 / 30
Solmoveien 8 3619 SKOLLENBORG 59.6207, 9.6842 119 / 22
Solmoveien 9 3619 SKOLLENBORG 59.6203, 9.6838 119 / 41
Solmoveien 10 3619 SKOLLENBORG 59.6206, 9.6837 119 / 1
Solmoveien 11 3619 SKOLLENBORG 59.6202, 9.6842 119 / 40
Solmoveien 12 3619 SKOLLENBORG 59.6204, 9.6831 119 / 19
Solmoveien 13 3619 SKOLLENBORG 59.6200, 9.6845 119 / 37
Solmoveien 13B 3619 SKOLLENBORG 59.6200, 9.6835 119 / 26
Solmoveien 14 3619 SKOLLENBORG 59.6202, 9.6827 119 / 49
Solmoveien 16 3619 SKOLLENBORG 59.6201, 9.6822 119 / 47
Solmoveien 17 3619 SKOLLENBORG 59.6199, 9.6830 119 / 25
Solmoveien 18 3619 SKOLLENBORG 59.6198, 9.6816 119 / 50
Solmoveien 19 3619 SKOLLENBORG 59.6199, 9.6826 119 / 59
Solmoveien 21 3619 SKOLLENBORG 59.6196, 9.6810 119 / 1
Solmoveien 23 3619 SKOLLENBORG 59.6199, 9.6806 118 / 57
Solmoveien 25 3619 SKOLLENBORG 59.6197, 9.6803 118 / 55
Solmoveien 27 3619 SKOLLENBORG 59.6201, 9.6804 118 / 59
Solmoveien 29 3619 SKOLLENBORG 59.6202, 9.6799 118 / 58
Solmoveien 31 3619 SKOLLENBORG 59.6200, 9.6794 118 / 56

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken