Vårveien 5
3619 SKOLLENBORG

Vårveien 5, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vårveien 5, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 49 i 0604
  • Grunnkrins: 202 LAUGERUD
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Kongsberg

Vårveien

Vårveien er ein veg i Kongsberg kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vårveien 1 3619 SKOLLENBORG 59.6218, 9.6839 118 / 47
Vårveien 2 3619 SKOLLENBORG 59.6221, 9.6836 118 / 25
Vårveien 3 3619 SKOLLENBORG 59.6217, 9.6836 118 / 48
Vårveien 4 3619 SKOLLENBORG 59.6214, 9.6824 118 / 23
Vårveien 5 3619 SKOLLENBORG 59.6215, 9.6832 118 / 49
Vårveien 6 3619 SKOLLENBORG 59.6213, 9.6821 118 / 23
Vårveien 8 3619 SKOLLENBORG 59.6211, 9.6818 118 / 22
Vårveien 10 3619 SKOLLENBORG 59.6209, 9.6815 118 / 21
Vårveien 12 3619 SKOLLENBORG 59.6207, 9.6811 118 / 20
Vårveien 14 3619 SKOLLENBORG 59.6206, 9.6808 118 / 19
Vårveien 16 3619 SKOLLENBORG 59.6204, 9.6806 118 / 18

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken