Lågendalsveien 61
3619 SKOLLENBORG

Lågendalsveien 61, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lågendalsveien 61, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 110 / 318 i 0604
  • Grunnkrins: 209 KONGSGÅRDMOEN
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Kongsberg

Lågendalsveien

Lågendalsveien er ein veg i Kongsberg kommune med 53 ulike adresser.
Husnummer frå 20 til 156.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lågendalsveien 20 3619 SKOLLENBORG 59.6258, 9.6444 110 / 82
Lågendalsveien 30 3619 SKOLLENBORG 59.6244, 9.6470 110 / 107
Lågendalsveien 32 3619 SKOLLENBORG 59.6244, 9.6463 113 / 57
Lågendalsveien 36 3619 SKOLLENBORG 59.6234, 9.6462 113 / 56
Lågendalsveien 40 3619 SKOLLENBORG 59.6235, 9.6470 110 / 238
Lågendalsveien 42 3619 SKOLLENBORG 59.6239, 9.6472 110 / 329
Lågendalsveien 49 3619 SKOLLENBORG 59.6242, 9.6490 110 / 100
Lågendalsveien 50 3619 SKOLLENBORG 59.6236, 9.6488 110 / 108
Lågendalsveien 51 3619 SKOLLENBORG 59.6240, 9.6498 110 / 99
Lågendalsveien 52 3619 SKOLLENBORG 59.6236, 9.6495 110 / 22
Lågendalsveien 53 3619 SKOLLENBORG 59.6240, 9.6508 110 / 259
Lågendalsveien 56 3619 SKOLLENBORG 59.6232, 9.6508 112 / 5
Lågendalsveien 58 3619 SKOLLENBORG 59.6229, 9.6506 112 / 1
Lågendalsveien 60 3619 SKOLLENBORG 59.6234, 9.6502 112 / 4
Lågendalsveien 61 3619 SKOLLENBORG 59.6235, 9.6521 110 / 318
Lågendalsveien 70 3619 SKOLLENBORG 59.6215, 9.6541 110 / 17
Lågendalsveien 72 3619 SKOLLENBORG 59.6215, 9.6543 110 / 17
Lågendalsveien 75 3619 SKOLLENBORG 59.6225, 9.6545 110 / 53
Lågendalsveien 76 3619 SKOLLENBORG 59.6222, 9.6542 110 / 16
Lågendalsveien 79 3619 SKOLLENBORG 59.6224, 9.6552 110 / 58
Lågendalsveien 80A 3619 SKOLLENBORG 59.6217, 9.6555 110 / 247
Lågendalsveien 80B 3619 SKOLLENBORG 59.6216, 9.6555 110 / 247
Lågendalsveien 82A 3619 SKOLLENBORG 59.6215, 9.6555 110 / 247
Lågendalsveien 82B 3619 SKOLLENBORG 59.6214, 9.6555 110 / 247
Lågendalsveien 84A 3619 SKOLLENBORG 59.6214, 9.6557 110 / 247
Lågendalsveien 84B 3619 SKOLLENBORG 59.6213, 9.6560 110 / 247
Lågendalsveien 85 3619 SKOLLENBORG 59.6222, 9.6559 110 / 299
Lågendalsveien 86A 3619 SKOLLENBORG 59.6218, 9.6558 110 / 247
Lågendalsveien 86B 3619 SKOLLENBORG 59.6217, 9.6558 110 / 247
Lågendalsveien 87 3619 SKOLLENBORG 59.6223, 9.6563 110 / 21
Lågendalsveien 88A 3619 SKOLLENBORG 59.6218, 9.6562 110 / 247
Lågendalsveien 88B 3619 SKOLLENBORG 59.6217, 9.6562 110 / 247
Lågendalsveien 88C 3619 SKOLLENBORG 59.6216, 9.6561 110 / 247
Lågendalsveien 88D 3619 SKOLLENBORG 59.6215, 9.6561 110 / 247
Lågendalsveien 90 3619 SKOLLENBORG 59.6214, 9.6563 110 / 247
Lågendalsveien 91 3619 SKOLLENBORG 59.6224, 9.6571 110 / 273
Lågendalsveien 92 3619 SKOLLENBORG 59.6217, 9.6567 110 / 51
Lågendalsveien 94 3619 SKOLLENBORG 59.6218, 9.6572 110 / 319
Lågendalsveien 96 3619 SKOLLENBORG 59.6219, 9.6580 110 / 35
Lågendalsveien 100 3619 SKOLLENBORG 59.6219, 9.6588 113 / 36
Lågendalsveien 102 3619 SKOLLENBORG 59.6218, 9.6593 110 / 37
Lågendalsveien 104 3619 SKOLLENBORG 59.6219, 9.6597 110 / 37
Lågendalsveien 114 3619 SKOLLENBORG 59.6214, 9.6617 113 / 15
Lågendalsveien 115 3619 SKOLLENBORG 59.6221, 9.6619 113 / 159
Lågendalsveien 118 3619 SKOLLENBORG 59.6216, 9.6626 113 / 85
Lågendalsveien 119A 3619 SKOLLENBORG 59.6220, 9.6627 113 / 160
Lågendalsveien 119B 3619 SKOLLENBORG 59.6220, 9.6629 113 / 167
Lågendalsveien 121 3619 SKOLLENBORG 59.6220, 9.6638 113 / 99
Lågendalsveien 148 3619 SKOLLENBORG 59.6185, 9.6681 118 / 65
Lågendalsveien 150 3619 SKOLLENBORG 59.6182, 9.6675 118 / 78
Lågendalsveien 152 3619 SKOLLENBORG 59.6190, 9.6691 118 / 78
Lågendalsveien 156A 3619 SKOLLENBORG 59.6194, 9.6725 118 / 94
Lågendalsveien 156B 3619 SKOLLENBORG 59.6194, 9.6728 118 / 94

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken