Sundet 3
3619 SKOLLENBORG

Sundet 3, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sundet 3, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 110 / 13 i 0604
  • Grunnkrins: 209 KONGSGÅRDMOEN
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Kongsberg

Sundet

Sundet er ein veg i Kongsberg kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sundet 3 3619 SKOLLENBORG 59.6234, 9.6526 110 / 13
Sundet 4A 3619 SKOLLENBORG 59.6241, 9.6513 110 / 366
Sundet 4B 3619 SKOLLENBORG 59.6242, 9.6514 110 / 366
Sundet 5A 3619 SKOLLENBORG 59.6240, 9.6525 110 / 351
Sundet 5B 3619 SKOLLENBORG 59.6240, 9.6524 110 / 351
Sundet 6A 3619 SKOLLENBORG 59.6243, 9.6516 110 / 367
Sundet 6B 3619 SKOLLENBORG 59.6244, 9.6517 110 / 367
Sundet 7A 3619 SKOLLENBORG 59.6242, 9.6527 110 / 352
Sundet 7B 3619 SKOLLENBORG 59.6242, 9.6526 110 / 352
Sundet 8 3619 SKOLLENBORG 59.6246, 9.6514 110 / 368
Sundet 9A 3619 SKOLLENBORG 59.6244, 9.6529 110 / 353
Sundet 9B 3619 SKOLLENBORG 59.6244, 9.6528 110 / 353
Sundet 9C 3619 SKOLLENBORG 59.6247, 9.6529 110 / 357
Sundet 9D 3619 SKOLLENBORG 59.6247, 9.6527 110 / 357
Sundet 10 3619 SKOLLENBORG 59.6248, 9.6512 110 / 369
Sundet 11A 3619 SKOLLENBORG 59.6241, 9.6520 110 / 354
Sundet 11B 3619 SKOLLENBORG 59.6240, 9.6521 110 / 354
Sundet 12A 3619 SKOLLENBORG 59.6250, 9.6508 110 / 370
Sundet 12B 3619 SKOLLENBORG 59.6249, 9.6508 110 / 370
Sundet 13A 3619 SKOLLENBORG 59.6243, 9.6522 110 / 355
Sundet 13B 3619 SKOLLENBORG 59.6242, 9.6523 110 / 355
Sundet 14 3619 SKOLLENBORG 59.6251, 9.6504 110 / 371
Sundet 15 3619 SKOLLENBORG 59.6249, 9.6521 110 / 359
Sundet 16 3619 SKOLLENBORG 59.6251, 9.6501 110 / 372
Sundet 18A 3619 SKOLLENBORG 59.6253, 9.6498 110 / 373
Sundet 18B 3619 SKOLLENBORG 59.6252, 9.6497 110 / 373
Sundet 20 3619 SKOLLENBORG 59.6254, 9.6494 110 / 374
Sundet 21 3619 SKOLLENBORG 59.6258, 9.6522 110 / 376
Sundet 22 3619 SKOLLENBORG 59.6259, 9.6515 110 / 375
Sundet 23 3619 SKOLLENBORG 59.6259, 9.6527 110 / 378
Sundet 24 3619 SKOLLENBORG 59.6261, 9.6520 110 / 377

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken