Huldreveien 1
3614 KONGSBERG

Huldreveien 1, 3614 KONGSBERG er ei adresse i Kongsberg.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Huldreveien 1, 3614 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3614 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 8631 / 9 i 0604 Kongsberg
  • Grunnkrins: 210 MOANE
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Kongsberg

Huldreveien

Huldreveien er ein veg i Kongsberg kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Huldreveien 1 3614 KONGSBERG 59.6264, 9.6271 8631 / 9
Huldreveien 2 3614 KONGSBERG 59.6262, 9.6279 8631 / 10
Huldreveien 3 3614 KONGSBERG 59.6265, 9.6273 113 / 141
Huldreveien 4 3614 KONGSBERG 59.6263, 9.6280 8631 / 11
Huldreveien 5 3614 KONGSBERG 59.6268, 9.6276 113 / 142
Huldreveien 11 3614 KONGSBERG 59.6270, 9.6287 113 / 143

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken