Tofstadveien 1
3619 SKOLLENBORG

Tofstadveien 1, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tofstadveien 1, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 120 / 64 i 0604
  • Grunnkrins: 203 SKOLLENBORG
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Kongsberg

Tofstadveien

Tofstadveien er ein veg i Kongsberg kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tofstadveien 1 3619 SKOLLENBORG 59.6212, 9.6981 120 / 64
Tofstadveien 7 3619 SKOLLENBORG 59.6208, 9.7008 120 / 6
Tofstadveien 12 3619 SKOLLENBORG 59.6173, 9.7078 121 / 1
Tofstadveien 18 3619 SKOLLENBORG 59.6166, 9.7088 121 / 2
Tofstadveien 20 3619 SKOLLENBORG 59.6164, 9.7089 121 / 2
Tofstadveien 26 3619 SKOLLENBORG 59.6153, 9.7095 121 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken