Skrubbmoen 9
3619 SKOLLENBORG

Skrubbmoen 9, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skrubbmoen 9, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 68 i 0604
  • Grunnkrins: 202 LAUGERUD
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Kongsberg

Skrubbmoen

Skrubbmoen er ein veg i Kongsberg kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skrubbmoen 1 3619 SKOLLENBORG 59.6276, 9.6798 118 / 92
Skrubbmoen 2 3619 SKOLLENBORG 59.6262, 9.6810 118 / 79
Skrubbmoen 3 3619 SKOLLENBORG 59.6269, 9.6806 118 / 89
Skrubbmoen 4 3619 SKOLLENBORG 59.6258, 9.6812 118 / 81
Skrubbmoen 6 3619 SKOLLENBORG 59.6250, 9.6816 118 / 70
Skrubbmoen 8 3619 SKOLLENBORG 59.6248, 9.6822 118 / 72
Skrubbmoen 9 3619 SKOLLENBORG 59.6260, 9.6825 118 / 68
Skrubbmoen 10 3619 SKOLLENBORG 59.6244, 9.6820 118 / 85
Skrubbmoen 11 3619 SKOLLENBORG 59.6249, 9.6838 118 / 77
Skrubbmoen 12 3619 SKOLLENBORG 59.6240, 9.6827 118 / 93
Skrubbmoen 13 3619 SKOLLENBORG 59.6243, 9.6846 118 / 83
Skrubbmoen 14 3619 SKOLLENBORG 59.6237, 9.6839 118 / 91
Skrubbmoen 15 3619 SKOLLENBORG 59.6245, 9.6850 118 / 84
Skrubbmoen 16 3619 SKOLLENBORG 59.6234, 9.6847 118 / 90
Skrubbmoen 17 3619 SKOLLENBORG 59.6235, 9.6862 118 / 87
Skrubbmoen 18 3619 SKOLLENBORG 59.6233, 9.6855 118 / 88

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken