Jacob Grosvolds vei 28
3619 SKOLLENBORG

Jacob Grosvolds vei 28, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jacob Grosvolds vei 28, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 128 / 13 i 0604
  • Grunnkrins: 201 BRENNE
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad:

Jacob Grosvolds vei

Jacob Grosvolds vei er ein veg i Kongsberg kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 41.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jacob Grosvolds vei 4 3619 SKOLLENBORG 59.6364, 9.7206 128 / 7
Jacob Grosvolds vei 6 3619 SKOLLENBORG 59.6361, 9.7206 128 / 7
Jacob Grosvolds vei 10 3619 SKOLLENBORG 59.6349, 9.7218 128 / 2
Jacob Grosvolds vei 11 3619 SKOLLENBORG 59.6345, 9.7210 128 / 2
Jacob Grosvolds vei 15 3619 SKOLLENBORG 59.6355, 9.7195 128 / 18
Jacob Grosvolds vei 20 3619 SKOLLENBORG 59.6374, 9.7203 128 / 26
Jacob Grosvolds vei 28 3619 SKOLLENBORG 59.6388, 9.7215 128 / 13
Jacob Grosvolds vei 30 3619 SKOLLENBORG 59.6390, 9.7215 128 / 13
Jacob Grosvolds vei 39 3619 SKOLLENBORG 59.6414, 9.7230 129 / 17
Jacob Grosvolds vei 40 3619 SKOLLENBORG 59.6426, 9.7234 129 / 47
Jacob Grosvolds vei 41 3619 SKOLLENBORG 59.6418, 9.7228 129 / 26

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken