Hedenstadveien 110
3619 SKOLLENBORG

Hedenstadveien 110, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hedenstadveien 110, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 113 / 151 i 0604
  • Grunnkrins: 208 LANDSVERK
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad:

Hedenstadveien

Hedenstadveien er ein veg i Kongsberg kommune med 87 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 405.

Adressene i Hedenstadveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hedenstadveien 1 3619 SKOLLENBORG 59.6212, 9.6634 113 / 64
Hedenstadveien 5 3619 SKOLLENBORG 59.6212, 9.6629 113 / 60
Hedenstadveien 7 3619 SKOLLENBORG 59.6208, 9.6627 113 / 104
Hedenstadveien 9 3619 SKOLLENBORG 59.6210, 9.6622 113 / 42
Hedenstadveien 15 3619 SKOLLENBORG 59.6195, 9.6627 113 / 10
Hedenstadveien 17 3619 SKOLLENBORG 59.6203, 9.6616 113 / 24
Hedenstadveien 21 3619 SKOLLENBORG 59.6210, 9.6615 113 / 59
Hedenstadveien 30 3619 SKOLLENBORG 59.6207, 9.6567 113 / 32
Hedenstadveien 32 3619 SKOLLENBORG 59.6207, 9.6560 113 / 105
Hedenstadveien 38 3619 SKOLLENBORG 59.6209, 9.6534 113 / 4
Hedenstadveien 40 3619 SKOLLENBORG 59.6212, 9.6529 112 / 8
Hedenstadveien 44 3619 SKOLLENBORG 59.6205, 9.6518 112 / 2
Hedenstadveien 45 3619 SKOLLENBORG 59.6205, 9.6575 113 / 58
Hedenstadveien 51 3619 SKOLLENBORG 59.6196, 9.6579 110 / 39
Hedenstadveien 54 3619 SKOLLENBORG 59.6186, 9.6562 110 / 90
Hedenstadveien 56 3619 SKOLLENBORG 59.6187, 9.6568 110 / 83
Hedenstadveien 60 3619 SKOLLENBORG 59.6183, 9.6573 110 / 136
Hedenstadveien 62 3619 SKOLLENBORG 59.6183, 9.6568 110 / 311
Hedenstadveien 64 3619 SKOLLENBORG 59.6183, 9.6562 110 / 312
Hedenstadveien 66 3619 SKOLLENBORG 59.6180, 9.6562 110 / 313
Hedenstadveien 68 3619 SKOLLENBORG 59.6179, 9.6566 110 / 314
Hedenstadveien 70 3619 SKOLLENBORG 59.6180, 9.6570 110 / 315
Hedenstadveien 80 3619 SKOLLENBORG 59.6168, 9.6562 110 / 26
Hedenstadveien 82 3619 SKOLLENBORG 59.6169, 9.6557 110 / 237
Hedenstadveien 84 3619 SKOLLENBORG 59.6167, 9.6552 110 / 279
Hedenstadveien 86 3619 SKOLLENBORG 59.6166, 9.6560 110 / 236
Hedenstadveien 88 3619 SKOLLENBORG 59.6164, 9.6559 110 / 232
Hedenstadveien 90 3619 SKOLLENBORG 59.6161, 9.6557 110 / 36
Hedenstadveien 94 3619 SKOLLENBORG 59.6157, 9.6548 113 / 43
Hedenstadveien 100 3619 SKOLLENBORG 59.6144, 9.6509 110 / 6
Hedenstadveien 102 3619 SKOLLENBORG 59.6149, 9.6526 110 / 317
Hedenstadveien 106 3619 SKOLLENBORG 59.6153, 9.6544 113 / 35
Hedenstadveien 108 3619 SKOLLENBORG 59.6152, 9.6547 113 / 44
Hedenstadveien 110 3619 SKOLLENBORG 59.6151, 9.6531 113 / 151
Hedenstadveien 116 3619 SKOLLENBORG 59.6149, 9.6551 113 / 77
Hedenstadveien 119 3619 SKOLLENBORG 59.6155, 9.6566 110 / 2
Hedenstadveien 121 3619 SKOLLENBORG 59.6146, 9.6567 110 / 93
Hedenstadveien 122 3619 SKOLLENBORG 59.6142, 9.6555 113 / 25
Hedenstadveien 131 3619 SKOLLENBORG 59.6144, 9.6649 110 / 1
Hedenstadveien 133 3619 SKOLLENBORG 59.6142, 9.6645 110 / 1
Hedenstadveien 137 3619 SKOLLENBORG 59.6116, 9.6658 110 / 5
Hedenstadveien 139 3619 SKOLLENBORG 59.6132, 9.6726 110 / 5
Hedenstadveien 141 3619 SKOLLENBORG 59.6099, 9.6699 111 / 2
Hedenstadveien 145 3619 SKOLLENBORG 59.6106, 9.6660 110 / 7
Hedenstadveien 147 3619 SKOLLENBORG 59.6104, 9.6660 110 / 7
Hedenstadveien 150 3619 SKOLLENBORG 59.6123, 9.6550 113 / 65
Hedenstadveien 151 3619 SKOLLENBORG 59.6119, 9.6565 113 / 7
Hedenstadveien 152A 3619 SKOLLENBORG 59.6115, 9.6560 109 / 1
Hedenstadveien 152B 3619 SKOLLENBORG 59.6114, 9.6556 109 / 1
Hedenstadveien 159 3619 SKOLLENBORG 59.6106, 9.6593 113 / 1
Hedenstadveien 160 3619 SKOLLENBORG 59.6104, 9.6573 109 / 7
Hedenstadveien 190 3619 SKOLLENBORG 59.6060, 9.6556 105 / 7
Hedenstadveien 192 3619 SKOLLENBORG 59.6057, 9.6552 105 / 7
Hedenstadveien 213 3619 SKOLLENBORG 59.6072, 9.6638 105 / 14
Hedenstadveien 214 3619 SKOLLENBORG 59.6066, 9.6629 105 / 37
Hedenstadveien 216 3619 SKOLLENBORG 59.6066, 9.6634 105 / 36
Hedenstadveien 217 3619 SKOLLENBORG 59.6068, 9.6646 105 / 41
Hedenstadveien 218 3619 SKOLLENBORG 59.6067, 9.6640 105 / 13
Hedenstadveien 219 3619 SKOLLENBORG 59.6066, 9.6649 105 / 12
Hedenstadveien 225 3619 SKOLLENBORG 59.6061, 9.6650 2084 / 1
Hedenstadveien 261 3619 SKOLLENBORG 59.6027, 9.6650 103 / 58
Hedenstadveien 263 3619 SKOLLENBORG 59.6026, 9.6661 103 / 45
Hedenstadveien 270 3619 SKOLLENBORG 59.6024, 9.6636 103 / 70
Hedenstadveien 272 3619 SKOLLENBORG 59.6023, 9.6632 103 / 2
Hedenstadveien 274 3619 SKOLLENBORG 59.6021, 9.6628 103 / 50
Hedenstadveien 276 3619 SKOLLENBORG 59.6020, 9.6631 103 / 2
Hedenstadveien 321 3618 SKOLLENBORG 59.5983, 9.6661 104 / 77
Hedenstadveien 323 3618 SKOLLENBORG 59.5982, 9.6666 104 / 77
Hedenstadveien 325 3618 SKOLLENBORG 59.5974, 9.6644 104 / 77
Hedenstadveien 327 3618 SKOLLENBORG 59.5978, 9.6644 104 / 77
Hedenstadveien 350 3618 SKOLLENBORG 59.5955, 9.6628 104 / 76
Hedenstadveien 370 3618 SKOLLENBORG 59.5931, 9.6631 94 / 10
Hedenstadveien 371 3618 SKOLLENBORG 59.5929, 9.6639 94 / 59
Hedenstadveien 372 3618 SKOLLENBORG 59.5927, 9.6627 94 / 22
Hedenstadveien 373 3618 SKOLLENBORG 59.5926, 9.6639 94 / 19
Hedenstadveien 375A 3618 SKOLLENBORG 59.5926, 9.6634 94 / 23
Hedenstadveien 375B 3618 SKOLLENBORG 59.5924, 9.6637 94 / 23
Hedenstadveien 377 3618 SKOLLENBORG 59.5926, 9.6642 94 / 35
Hedenstadveien 381 3618 SKOLLENBORG 59.5927, 9.6656 94 / 60
Hedenstadveien 385 3618 SKOLLENBORG 59.5923, 9.6633 94 / 32
Hedenstadveien 387 3618 SKOLLENBORG 59.5921, 9.6631 94 / 33
Hedenstadveien 389 3618 SKOLLENBORG 59.5921, 9.6635 94 / 58
Hedenstadveien 391 3618 SKOLLENBORG 59.5918, 9.6633 94 / 50
Hedenstadveien 393 3618 SKOLLENBORG 59.5918, 9.6627 94 / 49
Hedenstadveien 396 3618 SKOLLENBORG 59.5918, 9.6618 94 / 56
Hedenstadveien 400 3618 SKOLLENBORG 59.5912, 9.6614 94 / 2
Hedenstadveien 405 3618 SKOLLENBORG 59.5904, 9.6618 94 / 45

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken