Landsverkmoen 15
3614 KONGSBERG

Landsverkmoen 15, 3614 KONGSBERG er ei adresse i Kongsberg.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Landsverkmoen 15, 3614 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3614 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 108 / 11 i 0604 Kongsberg
  • Grunnkrins: 208 LANDSVERK
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad:

Landsverkmoen

Landsverkmoen er ein veg i Kongsberg kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 54.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Landsverkmoen 2 3614 KONGSBERG 59.6195, 9.6332 108 / 109
Landsverkmoen 5 3614 KONGSBERG 59.6189, 9.6324 108 / 122
Landsverkmoen 10 3614 KONGSBERG 59.6194, 9.6311 108 / 106
Landsverkmoen 11 3614 KONGSBERG 59.6182, 9.6321 108 / 150
Landsverkmoen 12 3614 KONGSBERG 59.6193, 9.6304 108 / 118
Landsverkmoen 15 3614 KONGSBERG 59.6184, 9.6304 108 / 11
Landsverkmoen 19 3614 KONGSBERG 59.6186, 9.6293 108 / 17
Landsverkmoen 21 3614 KONGSBERG 59.6182, 9.6293 108 / 17
Landsverkmoen 23 3614 KONGSBERG 59.6186, 9.6285 108 / 89
Landsverkmoen 29 3614 KONGSBERG 59.6191, 9.6269 108 / 20
Landsverkmoen 31 3614 KONGSBERG 59.6192, 9.6265 108 / 20
Landsverkmoen 40 3614 KONGSBERG 59.6201, 9.6251 108 / 143
Landsverkmoen 42 3614 KONGSBERG 59.6203, 9.6246 108 / 160
Landsverkmoen 44 3614 KONGSBERG 59.6203, 9.6239 108 / 22
Landsverkmoen 47 3614 KONGSBERG 59.6193, 9.6244 108 / 202
Landsverkmoen 50 3614 KONGSBERG 59.6194, 9.6221 108 / 154
Landsverkmoen 52 3614 KONGSBERG 59.6193, 9.6212 108 / 21
Landsverkmoen 54A 3614 KONGSBERG 59.6186, 9.6209 108 / 203
Landsverkmoen 54B 3614 KONGSBERG 59.6186, 9.6206 108 / 203

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken