Påterudveien 10
3619 SKOLLENBORG

Påterudveien 10, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Påterudveien 10, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 105 / 45 i 0604
  • Grunnkrins: 206 HEISTADMOEN
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Hillestad

Påterudveien

Påterudveien er ein veg i Kongsberg kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Påterudveien 2 3619 SKOLLENBORG 59.6011, 9.6625 103 / 57
Påterudveien 4 3619 SKOLLENBORG 59.6015, 9.6623 103 / 61
Påterudveien 8 3619 SKOLLENBORG 59.6013, 9.6613 105 / 32
Påterudveien 10 3619 SKOLLENBORG 59.6013, 9.6608 105 / 45
Påterudveien 12 3619 SKOLLENBORG 59.6015, 9.6593 105 / 4
Påterudveien 15 3619 SKOLLENBORG 59.6018, 9.6575 105 / 53
Påterudveien 16 3619 SKOLLENBORG 59.6023, 9.6589 105 / 39
Påterudveien 19 3619 SKOLLENBORG 59.6021, 9.6558 105 / 3
Påterudveien 22 3619 SKOLLENBORG 59.6027, 9.6556 105 / 30
Påterudveien 26 3619 SKOLLENBORG 59.6021, 9.6544 105 / 15
Påterudveien 28 3619 SKOLLENBORG 59.6019, 9.6539 105 / 33
Påterudveien 30 3619 SKOLLENBORG 59.6017, 9.6539 105 / 34
Påterudveien 35 3619 SKOLLENBORG 59.6007, 9.6549 105 / 5
Påterudveien 36 3619 SKOLLENBORG 59.6012, 9.6533 105 / 43
Påterudveien 37 3619 SKOLLENBORG 59.6004, 9.6551 105 / 5
Påterudveien 38 3619 SKOLLENBORG 59.6010, 9.6534 105 / 24
Påterudveien 39 3619 SKOLLENBORG 59.6008, 9.6533 105 / 48

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken