Røkkums vei 12A
3610 KONGSBERG

Røkkums vei 12A, 3610 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Røkkums vei 12A, 3610 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3610 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 8583 / 308 i 0604
  • Grunnkrins: 508 GAMLEGRENDÅSEN III
  • Valkrins: 18 GAMLEGRENDÅSEN
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Røkkums vei

Røkkums vei er ein veg i Kongsberg kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Røkkums vei 2 3610 KONGSBERG 59.6470, 9.6576 8583 / 303
Røkkums vei 4 3610 KONGSBERG 59.6468, 9.6573 8583 / 304
Røkkums vei 6 3610 KONGSBERG 59.6466, 9.6573 8583 / 305
Røkkums vei 8 3610 KONGSBERG 59.6463, 9.6574 8583 / 306
Røkkums vei 10 3610 KONGSBERG 59.6461, 9.6577 8583 / 307
Røkkums vei 12A 3610 KONGSBERG 59.6459, 9.6581 8583 / 308
Røkkums vei 12B 3610 KONGSBERG 59.6457, 9.6580 8583 / 308
Røkkums vei 16 3610 KONGSBERG 59.6461, 9.6586 8583 / 310
Røkkums vei 17 3610 KONGSBERG 59.6464, 9.6582 8583 / 316
Røkkums vei 18 3610 KONGSBERG 59.6464, 9.6590 8583 / 311
Røkkums vei 19 3610 KONGSBERG 59.6465, 9.6582 8583 / 317
Røkkums vei 20 3610 KONGSBERG 59.6466, 9.6590 8583 / 312
Røkkums vei 22 3610 KONGSBERG 59.6469, 9.6591 8583 / 313
Røkkums vei 24 3610 KONGSBERG 59.6470, 9.6587 8583 / 314
Røkkums vei 26 3610 KONGSBERG 59.6471, 9.6583 8583 / 315

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken