Brønstadveien 137
3619 SKOLLENBORG

Brønstadveien 137, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brønstadveien 137, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 105 / 2 i 0604
  • Grunnkrins: 206 HEISTADMOEN
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad:

Brønstadveien

Brønstadveien er ein veg i Kongsberg kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 21 til 179.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brønstadveien 21 3619 SKOLLENBORG 59.6107, 9.6452 107 / 13
Brønstadveien 23 3619 SKOLLENBORG 59.6105, 9.6452 107 / 13
Brønstadveien 28 3619 SKOLLENBORG 59.6093, 9.6388 107 / 10
Brønstadveien 30 3619 SKOLLENBORG 59.6096, 9.6404 107 / 34
Brønstadveien 40 3619 SKOLLENBORG 59.6092, 9.6459 107 / 12
Brønstadveien 60 3619 SKOLLENBORG 59.6072, 9.6426 107 / 42
Brønstadveien 61 3619 SKOLLENBORG 59.6077, 9.6487 107 / 2
Brønstadveien 62 3619 SKOLLENBORG 59.6071, 9.6439 107 / 35
Brønstadveien 64 3619 SKOLLENBORG 59.6068, 9.6429 107 / 30
Brønstadveien 66 3619 SKOLLENBORG 59.6065, 9.6413 107 / 45
Brønstadveien 68 3619 SKOLLENBORG 59.6063, 9.6420 107 / 5
Brønstadveien 70 3619 SKOLLENBORG 59.6065, 9.6438 107 / 31
Brønstadveien 80 3619 SKOLLENBORG 59.6062, 9.6479 107 / 1
Brønstadveien 82 3619 SKOLLENBORG 59.6062, 9.6473 107 / 1
Brønstadveien 100 3619 SKOLLENBORG 59.6044, 9.6483 107 / 39
Brønstadveien 102 3619 SKOLLENBORG 59.6036, 9.6482 104 / 14
Brønstadveien 106 3619 SKOLLENBORG 59.6042, 9.6500 105 / 31
Brønstadveien 137 3619 SKOLLENBORG 59.6049, 9.6583 105 / 2
Brønstadveien 139 3619 SKOLLENBORG 59.6046, 9.6585 105 / 2
Brønstadveien 149 3619 SKOLLENBORG 59.6044, 9.6601 105 / 1
Brønstadveien 179 3619 SKOLLENBORG 59.6046, 9.6643 103 / 60

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken