Otto Amundsens vei 2
3610 KONGSBERG

Otto Amundsens vei 2, 3610 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Otto Amundsens vei 2, 3610 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3610 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 8616 / 72 i 0604
  • Grunnkrins: 508 GAMLEGRENDÅSEN III
  • Valkrins: 18 GAMLEGRENDÅSEN
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Otto Amundsens vei

Otto Amundsens vei er ein veg i Kongsberg kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Otto Amundsens vei 1 3610 KONGSBERG 59.6446, 9.6661 8616 / 71
Otto Amundsens vei 2 3610 KONGSBERG 59.6442, 9.6662 8616 / 72
Otto Amundsens vei 3 3610 KONGSBERG 59.6447, 9.6667 8616 / 89
Otto Amundsens vei 4 3610 KONGSBERG 59.6443, 9.6667 8616 / 90
Otto Amundsens vei 5 3610 KONGSBERG 59.6447, 9.6672 8616 / 91
Otto Amundsens vei 6 3610 KONGSBERG 59.6442, 9.6671 8616 / 92
Otto Amundsens vei 7 3610 KONGSBERG 59.6445, 9.6677 8616 / 93
Otto Amundsens vei 8 3610 KONGSBERG 59.6440, 9.6667 8616 / 94
Otto Amundsens vei 9 3610 KONGSBERG 59.6443, 9.6679 8616 / 95
Otto Amundsens vei 10 3610 KONGSBERG 59.6439, 9.6665 8616 / 96
Otto Amundsens vei 11 3610 KONGSBERG 59.6440, 9.6679 8616 / 97
Otto Amundsens vei 12A 3610 KONGSBERG 59.6437, 9.6661 8616 / 98
Otto Amundsens vei 12B 3610 KONGSBERG 59.6437, 9.6661 8616 / 98
Otto Amundsens vei 13 3610 KONGSBERG 59.6439, 9.6676 8616 / 99
Otto Amundsens vei 14A 3610 KONGSBERG 59.6436, 9.6664 8616 / 100
Otto Amundsens vei 14B 3610 KONGSBERG 59.6436, 9.6665 8616 / 100
Otto Amundsens vei 15 3610 KONGSBERG 59.6436, 9.6674 8616 / 101
Otto Amundsens vei 17 3610 KONGSBERG 59.6434, 9.6672 8616 / 102

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken