Grenaderveien 9
3619 SKOLLENBORG

Grenaderveien 9, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grenaderveien 9, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 102 / 22 i 0604
  • Grunnkrins: 206 HEISTADMOEN
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Hillestad

Grenaderveien

Grenaderveien er ein veg i Kongsberg kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grenaderveien 2 3619 SKOLLENBORG 59.6008, 9.6634 103 / 33
Grenaderveien 4 3619 SKOLLENBORG 59.6005, 9.6635 103 / 48
Grenaderveien 6 3619 SKOLLENBORG 59.6003, 9.6635 104 / 56
Grenaderveien 7 3619 SKOLLENBORG 59.6002, 9.6648 102 / 61
Grenaderveien 8 3619 SKOLLENBORG 59.6001, 9.6636 104 / 80
Grenaderveien 9 3619 SKOLLENBORG 59.5999, 9.6648 102 / 22
Grenaderveien 10 3619 SKOLLENBORG 59.6000, 9.6638 104 / 81
Grenaderveien 12 3619 SKOLLENBORG 59.5997, 9.6637 104 / 82
Grenaderveien 14 3619 SKOLLENBORG 59.5995, 9.6639 104 / 83
Grenaderveien 16 3619 SKOLLENBORG 59.5993, 9.6641 104 / 84
Grenaderveien 18 3619 SKOLLENBORG 59.5988, 9.6642 104 / 85
Grenaderveien 20 3619 SKOLLENBORG 59.5990, 9.6646 104 / 86
Grenaderveien 22 3619 SKOLLENBORG 59.5990, 9.6650 104 / 61

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken