Laugerudåsen 6
3618 SKOLLENBORG

Laugerudåsen 6, 3618 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Laugerudåsen 6, 3618 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3618 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 89 / 21 i 0604
  • Grunnkrins: 204 HILLESTAD
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad:

Laugerudåsen

Laugerudåsen er ein veg i Kongsberg kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Laugerudåsen 3 3618 SKOLLENBORG 59.5969, 9.6990 89 / 28
Laugerudåsen 4 3618 SKOLLENBORG 59.5962, 9.6967 90 / 15
Laugerudåsen 5 3618 SKOLLENBORG 59.5967, 9.6980 89 / 27
Laugerudåsen 6 3618 SKOLLENBORG 59.5960, 9.6985 89 / 21
Laugerudåsen 8 3618 SKOLLENBORG 59.5962, 9.6999 88 / 36
Laugerudåsen 9 3618 SKOLLENBORG 59.5954, 9.6996 88 / 34
Laugerudåsen 11 3618 SKOLLENBORG 59.5949, 9.6995 88 / 33
Laugerudåsen 14 3618 SKOLLENBORG 59.5954, 9.6964 89 / 25
Laugerudåsen 16 3618 SKOLLENBORG 59.5951, 9.6960 89 / 24
Laugerudåsen 17 3618 SKOLLENBORG 59.5944, 9.6983 88 / 4
Laugerudåsen 20 3618 SKOLLENBORG 59.5952, 9.6978 89 / 23
Laugerudåsen 22 3618 SKOLLENBORG 59.5949, 9.6973 89 / 22
Laugerudåsen 28 3618 SKOLLENBORG 59.5941, 9.6966 89 / 8

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken