Hasselbakken 7
3055 KROKSTADELVA

Hasselbakken 7, 3055 KROKSTADELVA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hasselbakken 7, 3055 KROKSTADELVA:

  • Postnummer: 3055 KROKSTADELVA
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 146 i 0625
  • Grunnkrins: 102 KROKSTADJORDET-LØKKA
  • Valkrins: 5 KROKSTADELVA
  • Kyrkjesogn: 4050201 Nedre Eiker
  • Tettstad: Drammen

Hasselbakken

Hasselbakken er ein veg i Nedre Eiker kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hasselbakken 1 3055 KROKSTADELVA 59.7622, 9.9922 38 / 148
Hasselbakken 2A 3055 KROKSTADELVA 59.7620, 9.9915 38 / 160
Hasselbakken 3 3055 KROKSTADELVA 59.7622, 9.9926 38 / 145
Hasselbakken 4 3055 KROKSTADELVA 59.7619, 9.9919 38 / 163
Hasselbakken 5 3055 KROKSTADELVA 59.7622, 9.9930 38 / 144
Hasselbakken 6 3055 KROKSTADELVA 59.7618, 9.9924 38 / 166
Hasselbakken 7 3055 KROKSTADELVA 59.7621, 9.9934 38 / 146
Hasselbakken 8 3055 KROKSTADELVA 59.7618, 9.9928 38 / 167
Hasselbakken 10 3055 KROKSTADELVA 59.7617, 9.9932 38 / 168
Hasselbakken 11 3055 KROKSTADELVA 59.7621, 9.9944 38 / 136
Hasselbakken 13 3055 KROKSTADELVA 59.7620, 9.9949 38 / 137
Hasselbakken 14A 3055 KROKSTADELVA 59.7617, 9.9941 38 / 170
Hasselbakken 14B 3055 KROKSTADELVA 59.7615, 9.9940 38 / 226
Hasselbakken 15 3055 KROKSTADELVA 59.7619, 9.9953 38 / 138
Hasselbakken 16 3055 KROKSTADELVA 59.7616, 9.9946 38 / 171
Hasselbakken 17 3055 KROKSTADELVA 59.7619, 9.9958 38 / 139
Hasselbakken 18 3055 KROKSTADELVA 59.7615, 9.9950 38 / 172
Hasselbakken 19A 3055 KROKSTADELVA 59.7619, 9.9962 38 / 223
Hasselbakken 19B 3055 KROKSTADELVA 59.7618, 9.9963 38 / 140
Hasselbakken 20 3055 KROKSTADELVA 59.7615, 9.9955 38 / 173
Hasselbakken 22 3055 KROKSTADELVA 59.7614, 9.9959 38 / 174
Hasselbakken 24 3055 KROKSTADELVA 59.7614, 9.9964 38 / 175

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken