Blåfjellveien 9C
3058 SOLBERGMOEN

Blåfjellveien 9C, 3058 SOLBERGMOEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Blåfjellveien 9C, 3058 SOLBERGMOEN:

  • Postnummer: 3058 SOLBERGMOEN
  • Gards-/bruksnummer: 45 / 627 i 0625
  • Grunnkrins: 203 NEDRE EIKER KIRKE-BLÅFJELLVN.
  • Valkrins: 6 SOLBERGELVA
  • Kyrkjesogn: 4050201 Nedre Eiker
  • Tettstad: Drammen

Blåfjellveien

Blåfjellveien er ein veg i Nedre Eiker kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Blåfjellveien 1 3058 SOLBERGMOEN 59.7594, 10.0561 45 / 42
Blåfjellveien 2 3058 SOLBERGMOEN 59.7598, 10.0565 45 / 440
Blåfjellveien 3 3058 SOLBERGMOEN 59.7597, 10.0559 45 / 730
Blåfjellveien 5 3058 SOLBERGMOEN 59.7598, 10.0557 45 / 718
Blåfjellveien 6 3058 SOLBERGMOEN 59.7608, 10.0551 45 / 1483
Blåfjellveien 7 3058 SOLBERGMOEN 59.7600, 10.0555 45 / 709
Blåfjellveien 8 3058 SOLBERGMOEN 59.7613, 10.0538 45 / 584
Blåfjellveien 9A 3058 SOLBERGMOEN 59.7603, 10.0549 45 / 79
Blåfjellveien 9B 3058 SOLBERGMOEN 59.7605, 10.0537 45 / 628
Blåfjellveien 9C 3058 SOLBERGMOEN 59.7606, 10.0544 45 / 627
Blåfjellveien 10 3058 SOLBERGMOEN 59.7614, 10.0531 45 / 594
Blåfjellveien 11A 3058 SOLBERGMOEN 59.7609, 10.0533 45 / 52
Blåfjellveien 11B 3058 SOLBERGMOEN 59.7611, 10.0531 45 / 613
Blåfjellveien 11C 3058 SOLBERGMOEN 59.7612, 10.0531 45 / 613
Blåfjellveien 12 3058 SOLBERGMOEN 59.7616, 10.0524 45 / 624
Blåfjellveien 13 3058 SOLBERGMOEN 59.7610, 10.0526 45 / 455
Blåfjellveien 15A 3058 SOLBERGMOEN 59.7612, 10.0520 45 / 499
Blåfjellveien 15B 3058 SOLBERGMOEN 59.7612, 10.0526 45 / 515
Blåfjellveien 17 3058 SOLBERGMOEN 59.7611, 10.0517 45 / 678
Blåfjellveien 19 3058 SOLBERGMOEN 59.7610, 10.0514 45 / 671
Blåfjellveien 21 3058 SOLBERGMOEN 59.7615, 10.0508 45 / 887

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken