Skyttelveien 2
3057 SOLBERGELVA

Skyttelveien 2, 3057 SOLBERGELVA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skyttelveien 2, 3057 SOLBERGELVA:

  • Postnummer: 3057 SOLBERGELVA
  • Gards-/bruksnummer: 45 / 1462 i 0625
  • Grunnkrins: 206 SPINNERIKROKEN-ULVERUDBEKKEN
  • Valkrins: 6 SOLBERGELVA
  • Kyrkjesogn: 4050201 Nedre Eiker
  • Tettstad: Drammen

Skyttelveien

Skyttelveien er ein veg i Nedre Eiker kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skyttelveien 1 3057 SOLBERGELVA 59.7662, 10.0736 45 / 1455
Skyttelveien 2 3057 SOLBERGELVA 59.7661, 10.0726 45 / 1462
Skyttelveien 3 3057 SOLBERGELVA 59.7662, 10.0737 45 / 1455
Skyttelveien 4 3057 SOLBERGELVA 59.7658, 10.0733 45 / 1449
Skyttelveien 5 3057 SOLBERGELVA 59.7662, 10.0739 45 / 1455
Skyttelveien 6 3057 SOLBERGELVA 59.7659, 10.0732 45 / 1449
Skyttelveien 7 3057 SOLBERGELVA 59.7662, 10.0740 45 / 1455
Skyttelveien 8 3057 SOLBERGELVA 59.7659, 10.0731 45 / 1448
Skyttelveien 9 3057 SOLBERGELVA 59.7660, 10.0736 45 / 1372
Skyttelveien 10 3057 SOLBERGELVA 59.7659, 10.0728 45 / 1447
Skyttelveien 11 3057 SOLBERGELVA 59.7655, 10.0733 45 / 1444
Skyttelveien 12 3057 SOLBERGELVA 59.7659, 10.0726 45 / 1446
Skyttelveien 13 3057 SOLBERGELVA 59.7655, 10.0731 45 / 1444
Skyttelveien 14 3057 SOLBERGELVA 59.7659, 10.0724 45 / 1445
Skyttelveien 15 3057 SOLBERGELVA 59.7656, 10.0729 45 / 1443
Skyttelveien 17 3057 SOLBERGELVA 59.7656, 10.0727 45 / 1443
Skyttelveien 19 3057 SOLBERGELVA 59.7656, 10.0724 45 / 1442
Skyttelveien 21 3057 SOLBERGELVA 59.7656, 10.0722 45 / 1442
Skyttelveien 23 3057 SOLBERGELVA 59.7656, 10.0720 45 / 1441
Skyttelveien 25 3057 SOLBERGELVA 59.7656, 10.0717 45 / 1440

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken