Skjellsbekkveien 2
3050 MJØNDALEN

Skjellsbekkveien 2, 3050 MJØNDALEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skjellsbekkveien 2, 3050 MJØNDALEN:

  • Postnummer: 3050 MJØNDALEN
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 22 i 0625
  • Grunnkrins: 415 YTTERKOLLEN
  • Valkrins: 2 MJØNDALEN
  • Kyrkjesogn: 4050601 Mjøndalen
  • Tettstad:

Skjellsbekkveien

Skjellsbekkveien er ein veg i Nedre Eiker kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skjellsbekkveien 1A 3050 MJØNDALEN 59.7502, 10.0786 9 / 2
Skjellsbekkveien 1B 3050 MJØNDALEN 59.7486, 10.0782 9 / 2
Skjellsbekkveien 1C 3050 MJØNDALEN 59.7494, 10.0777 9 / 2
Skjellsbekkveien 2 3050 MJØNDALEN 59.7507, 10.0766 9 / 22
Skjellsbekkveien 4 3050 MJØNDALEN 59.7491, 10.0758 9 / 1
Skjellsbekkveien 5A 3050 MJØNDALEN 59.7465, 10.0797 9 / 20
Skjellsbekkveien 5B 3050 MJØNDALEN 59.7470, 10.0809 9 / 20
Skjellsbekkveien 8 3050 MJØNDALEN 59.7461, 10.0745 9 / 13

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken