Kvernhusveien 6C
3057 SOLBERGELVA

Kvernhusveien 6C, 3057 SOLBERGELVA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvernhusveien 6C, 3057 SOLBERGELVA:

  • Postnummer: 3057 SOLBERGELVA
  • Gards-/bruksnummer: 48 / 34 i 0625
  • Grunnkrins: 209 HULDREHEIM-BREIHELLA
  • Valkrins: 6 SOLBERGELVA
  • Kyrkjesogn: 4050201 Nedre Eiker
  • Tettstad:

Kvernhusveien

Kvernhusveien er ein veg i Nedre Eiker kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvernhusveien 1 3057 SOLBERGELVA 59.7632, 10.0971 48 / 136
Kvernhusveien 3 3057 SOLBERGELVA 59.7633, 10.0967 48 / 35
Kvernhusveien 4 3057 SOLBERGELVA 59.7639, 10.0981 48 / 45
Kvernhusveien 5 3057 SOLBERGELVA 59.7634, 10.0965 48 / 32
Kvernhusveien 6A 3057 SOLBERGELVA 59.7645, 10.0984 48 / 44
Kvernhusveien 6B 3057 SOLBERGELVA 59.7655, 10.0979 48 / 27
Kvernhusveien 6C 3057 SOLBERGELVA 59.7658, 10.0962 48 / 34
Kvernhusveien 7 3057 SOLBERGELVA 59.7637, 10.0961 48 / 33
Kvernhusveien 8A 3057 SOLBERGELVA 59.7641, 10.0972 48 / 88
Kvernhusveien 8B 3057 SOLBERGELVA 59.7638, 10.0972 48 / 141
Kvernhusveien 8C 3057 SOLBERGELVA 59.7638, 10.0976 48 / 88
Kvernhusveien 9 3057 SOLBERGELVA 59.7634, 10.0960 48 / 100
Kvernhusveien 10 3057 SOLBERGELVA 59.7638, 10.0966 48 / 142
Kvernhusveien 11 3057 SOLBERGELVA 59.7634, 10.0957 48 / 99
Kvernhusveien 12 3057 SOLBERGELVA 59.7641, 10.0962 48 / 26
Kvernhusveien 13A 3057 SOLBERGELVA 59.7637, 10.0956 48 / 173
Kvernhusveien 13B 3057 SOLBERGELVA 59.7637, 10.0954 48 / 28
Kvernhusveien 14 3057 SOLBERGELVA 59.7643, 10.0960 48 / 22
Kvernhusveien 15 3057 SOLBERGELVA 59.7638, 10.0953 48 / 144
Kvernhusveien 16 3057 SOLBERGELVA 59.7645, 10.0955 48 / 21
Kvernhusveien 17 3057 SOLBERGELVA 59.7636, 10.0951 48 / 145
Kvernhusveien 18 3057 SOLBERGELVA 59.7645, 10.0950 48 / 15
Kvernhusveien 19 3057 SOLBERGELVA 59.7637, 10.0947 48 / 146
Kvernhusveien 20 3057 SOLBERGELVA 59.7647, 10.0941 48 / 13
Kvernhusveien 21 3057 SOLBERGELVA 59.7639, 10.0949 48 / 147

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken