Hågenstadveien 14B
3057 SOLBERGELVA

Hågenstadveien 14B, 3057 SOLBERGELVA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hågenstadveien 14B, 3057 SOLBERGELVA:

  • Postnummer: 3057 SOLBERGELVA
  • Gards-/bruksnummer: 45 / 495 i 0625
  • Grunnkrins: 202 HERSTRØM-ULVERUDBEKKEN
  • Valkrins: 6 SOLBERGELVA
  • Kyrkjesogn: 4050201 Nedre Eiker
  • Tettstad: Drammen

Hågenstadveien

Hågenstadveien er ein veg i Nedre Eiker kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hågenstadveien 1 3057 SOLBERGELVA 59.7628, 10.0667 43 / 17
Hågenstadveien 2 3057 SOLBERGELVA 59.7625, 10.0658 45 / 1048
Hågenstadveien 3 3057 SOLBERGELVA 59.7625, 10.0668 43 / 64
Hågenstadveien 4 3057 SOLBERGELVA 59.7624, 10.0662 45 / 462
Hågenstadveien 5 3057 SOLBERGELVA 59.7623, 10.0674 43 / 183
Hågenstadveien 6 3057 SOLBERGELVA 59.7606, 10.0682 45 / 472
Hågenstadveien 7 3057 SOLBERGELVA 59.7621, 10.0675 43 / 165
Hågenstadveien 8 3057 SOLBERGELVA 59.7601, 10.0687 45 / 516
Hågenstadveien 9 3057 SOLBERGELVA 59.7617, 10.0676 43 / 146
Hågenstadveien 10 3057 SOLBERGELVA 59.7599, 10.0687 45 / 490
Hågenstadveien 12 3057 SOLBERGELVA 59.7597, 10.0688 45 / 486
Hågenstadveien 14A 3057 SOLBERGELVA 59.7597, 10.0683 45 / 1429
Hågenstadveien 14B 3057 SOLBERGELVA 59.7596, 10.0681 45 / 495
Hågenstadveien 16 3057 SOLBERGELVA 59.7598, 10.0680 45 / 493
Hågenstadveien 18 3057 SOLBERGELVA 59.7600, 10.0676 45 / 480
Hågenstadveien 19 3057 SOLBERGELVA 59.7595, 10.0692 41 / 3
Hågenstadveien 21 3057 SOLBERGELVA 59.7584, 10.0649 43 / 175
Hågenstadveien 23 3057 SOLBERGELVA 59.7585, 10.0647 43 / 27
Hågenstadveien 27 3057 SOLBERGELVA 59.7589, 10.0661 45 / 4
Hågenstadveien 31 3057 SOLBERGELVA 59.7595, 10.0676 45 / 1342
Hågenstadveien 33 3057 SOLBERGELVA 59.7597, 10.0671 45 / 487
Hågenstadveien 35 3057 SOLBERGELVA 59.7599, 10.0669 45 / 479

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken