Jonsebrøttet 6
3057 SOLBERGELVA

Jonsebrøttet 6, 3057 SOLBERGELVA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jonsebrøttet 6, 3057 SOLBERGELVA:

  • Postnummer: 3057 SOLBERGELVA
  • Gards-/bruksnummer: 46 / 122 i 0625
  • Grunnkrins: 207 FJELLVEIEN-TOLLEFSHAGEN
  • Valkrins: 6 SOLBERGELVA
  • Kyrkjesogn: 4050201 Nedre Eiker
  • Tettstad: Drammen

Jonsebrøttet

Jonsebrøttet er ein veg i Nedre Eiker kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jonsebrøttet 1 3057 SOLBERGELVA 59.7665, 10.0851 46 / 67
Jonsebrøttet 2 3057 SOLBERGELVA 59.7662, 10.0850 46 / 123
Jonsebrøttet 6 3057 SOLBERGELVA 59.7660, 10.0854 46 / 122
Jonsebrøttet 8 3057 SOLBERGELVA 59.7659, 10.0861 46 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken