Garåsveien 3A
3057 SOLBERGELVA

Garåsveien 3A, 3057 SOLBERGELVA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Garåsveien 3A, 3057 SOLBERGELVA:

  • Postnummer: 3057 SOLBERGELVA
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 72 i 0625
  • Grunnkrins: 207 FJELLVEIEN-TOLLEFSHAGEN
  • Valkrins: 6 SOLBERGELVA
  • Kyrkjesogn: 4050201 Nedre Eiker
  • Tettstad: Drammen

Garåsveien

Garåsveien er ein veg i Nedre Eiker kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Garåsveien 1 3057 SOLBERGELVA 59.7619, 10.0919 47 / 46
Garåsveien 3A 3057 SOLBERGELVA 59.7622, 10.0920 47 / 72
Garåsveien 3B 3057 SOLBERGELVA 59.7623, 10.0916 47 / 130
Garåsveien 4 3057 SOLBERGELVA 59.7623, 10.0926 47 / 39
Garåsveien 5 3057 SOLBERGELVA 59.7625, 10.0920 47 / 45
Garåsveien 6 3057 SOLBERGELVA 59.7627, 10.0927 47 / 42
Garåsveien 7 3057 SOLBERGELVA 59.7626, 10.0922 47 / 41

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken