Draugen 189
9016 TROMSØ

Draugen 189, 9016 TROMSØ er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Draugen 189, 9016 TROMSØ:

  • Postnummer: 9016 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 1563 i 1902
  • Grunnkrins: 218 SOLTUN
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Draugen

Draugen er ein veg i Tromsø kommune med 96 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 223.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Draugen 4 9016 TROMSØ 69.6633, 18.9289 118 / 1639
Draugen 6 9016 TROMSØ 69.6634, 18.9289 118 / 1638
Draugen 8 9016 TROMSØ 69.6634, 18.9288 118 / 1637
Draugen 10 9016 TROMSØ 69.6635, 18.9288 118 / 1636
Draugen 12 9016 TROMSØ 69.6636, 18.9287 118 / 1635
Draugen 14 9016 TROMSØ 69.6636, 18.9287 118 / 1634
Draugen 16 9016 TROMSØ 69.6637, 18.9286 118 / 1633
Draugen 18 9016 TROMSØ 69.6639, 18.9285 118 / 1630
Draugen 20 9016 TROMSØ 69.6640, 18.9285 118 / 1631
Draugen 22 9016 TROMSØ 69.6640, 18.9285 118 / 1632
Draugen 24 9016 TROMSØ 69.6641, 18.9284 118 / 1629
Draugen 26 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9284 118 / 1628
Draugen 28 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9284 118 / 1627
Draugen 30 9016 TROMSØ 69.6644, 18.9280 118 / 1556
Draugen 32 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9280 118 / 1583
Draugen 34 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9281 118 / 1582
Draugen 36 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9281 118 / 1581
Draugen 38 9016 TROMSØ 69.6647, 18.9282 118 / 1580
Draugen 40 9016 TROMSØ 69.6647, 18.9283 118 / 1579
Draugen 77A 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9292 118 / 1545
Draugen 77B 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9291 118 / 1545
Draugen 79 9016 TROMSØ 69.6643, 18.9293 118 / 1545
Draugen 81A 9016 TROMSØ 69.6643, 18.9292 118 / 1545
Draugen 81B 9016 TROMSØ 69.6643, 18.9291 118 / 1545
Draugen 83 9016 TROMSØ 69.6643, 18.9293 118 / 1545
Draugen 85 9016 TROMSØ 69.6643, 18.9294 118 / 1545
Draugen 87 9016 TROMSØ 69.6643, 18.9295 118 / 1545
Draugen 89 9016 TROMSØ 69.6643, 18.9297 118 / 1545
Draugen 91 9016 TROMSØ 69.6644, 18.9298 118 / 1545
Draugen 93 9016 TROMSØ 69.6644, 18.9299 118 / 1545
Draugen 95 9016 TROMSØ 69.6644, 18.9301 118 / 1545
Draugen 97 9016 TROMSØ 69.6644, 18.9302 118 / 1545
Draugen 99 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9302 118 / 1545
Draugen 101 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9304 118 / 1545
Draugen 103 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9305 118 / 1545
Draugen 105 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9306 118 / 1545
Draugen 107 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9308 118 / 1545
Draugen 109 9016 TROMSØ 69.6643, 18.9292 118 / 1545
Draugen 111 9016 TROMSØ 69.6643, 18.9293 118 / 1545
Draugen 113 9016 TROMSØ 69.6643, 18.9294 118 / 1545
Draugen 115 9016 TROMSØ 69.6644, 18.9295 118 / 1545
Draugen 117 9016 TROMSØ 69.6644, 18.9296 118 / 1545
Draugen 119 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9303 118 / 1545
Draugen 121 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9304 118 / 1545
Draugen 123 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9306 118 / 1545
Draugen 125 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9307 118 / 1545
Draugen 127 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9300 118 / 1545
Draugen 129 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9301 118 / 1545
Draugen 131 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9303 118 / 1545
Draugen 133 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9304 118 / 1545
Draugen 135 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9305 118 / 1545
Draugen 137 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9307 118 / 1545
Draugen 139 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9307 118 / 1545
Draugen 141 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9302 118 / 1545
Draugen 143 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9304 118 / 1545
Draugen 143B 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9305 118 / 1545
Draugen 145 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9307 118 / 1545
Draugen 147 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9309 118 / 1545
Draugen 149 9016 TROMSØ 69.6636, 18.9295 118 / 1563
Draugen 151 9016 TROMSØ 69.6637, 18.9299 118 / 1563
Draugen 153 9016 TROMSØ 69.6638, 18.9301 118 / 1563
Draugen 155 9016 TROMSØ 69.6638, 18.9303 118 / 1563
Draugen 157 9016 TROMSØ 69.6636, 18.9295 118 / 1563
Draugen 159 9016 TROMSØ 69.6637, 18.9297 118 / 1563
Draugen 161 9016 TROMSØ 69.6637, 18.9299 118 / 1563
Draugen 163 9016 TROMSØ 69.6638, 18.9301 118 / 1563
Draugen 165 9016 TROMSØ 69.6639, 18.9303 118 / 1563
Draugen 167 9016 TROMSØ 69.6637, 18.9295 118 / 1563
Draugen 169 9016 TROMSØ 69.6637, 18.9297 118 / 1563
Draugen 171 9016 TROMSØ 69.6638, 18.9298 118 / 1563
Draugen 173 9016 TROMSØ 69.6638, 18.9300 118 / 1563
Draugen 175 9016 TROMSØ 69.6639, 18.9302 118 / 1563
Draugen 177 9016 TROMSØ 69.6638, 18.9298 118 / 1563
Draugen 179 9016 TROMSØ 69.6638, 18.9300 118 / 1563
Draugen 181 9016 TROMSØ 69.6639, 18.9301 118 / 1563
Draugen 183 9016 TROMSØ 69.6639, 18.9305 118 / 1563
Draugen 185 9016 TROMSØ 69.6640, 18.9305 118 / 1563
Draugen 187 9016 TROMSØ 69.6641, 18.9305 118 / 1563
Draugen 189 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9306 118 / 1563
Draugen 191 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9306 118 / 1563
Draugen 193 9016 TROMSØ 69.6640, 18.9304 118 / 1563
Draugen 195 9016 TROMSØ 69.6640, 18.9304 118 / 1563
Draugen 197 9016 TROMSØ 69.6641, 18.9304 118 / 1563
Draugen 199 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9305 118 / 1563
Draugen 201 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9305 118 / 1563
Draugen 203 9016 TROMSØ 69.6640, 18.9303 118 / 1563
Draugen 205 9016 TROMSØ 69.6640, 18.9303 118 / 1563
Draugen 207 9016 TROMSØ 69.6641, 18.9303 118 / 1563
Draugen 209 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9304 118 / 1563
Draugen 211 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9304 118 / 1563
Draugen 213 9016 TROMSØ 69.6640, 18.9303 118 / 1563
Draugen 215 9016 TROMSØ 69.6641, 18.9303 118 / 1563
Draugen 217 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9303 118 / 1563
Draugen 219 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9303 118 / 1563
Draugen 221 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9302 118 / 1563
Draugen 223 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9303 118 / 1563

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken