Fagervegen 4B
6531 AVERØY

Fagervegen 4B, 6531 AVERØY er ei adresse i Averøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fagervegen 4B, 6531 AVERØY:

  • Postnummer: 6531 AVERØY
  • Gards-/bruksnummer: 136 / 69 i 1554 Averøy
  • Grunnkrins: 205 STENE
  • Valkrins: 1 MEEK
  • Kyrkjesogn: 8060403 Kornstad
  • Tettstad:

Fagervegen

Fagervegen er ein veg i Averøy kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fagervegen 1 6531 AVERØY 62.9589, 7.5020 136 / 59
Fagervegen 2A 6531 AVERØY 62.9589, 7.5010 136 / 69
Fagervegen 2B 6531 AVERØY 62.9590, 7.5007 136 / 69
Fagervegen 3 6531 AVERØY 62.9594, 7.5019 136 / 68
Fagervegen 4A 6531 AVERØY 62.9590, 7.5003 136 / 69
Fagervegen 4B 6531 AVERØY 62.9590, 7.5000 136 / 69
Fagervegen 5 6531 AVERØY 62.9595, 7.5012 136 / 66
Fagervegen 6A 6531 AVERØY 62.9592, 7.5007 136 / 69
Fagervegen 6B 6531 AVERØY 62.9592, 7.5005 136 / 69
Fagervegen 6C 6531 AVERØY 62.9592, 7.5007 136 / 69
Fagervegen 6D 6531 AVERØY 62.9592, 7.5005 136 / 69
Fagervegen 7 6531 AVERØY 62.9596, 7.5004 136 / 79
Fagervegen 9 6531 AVERØY 62.9598, 7.4997 136 / 80
Fagervegen 11 6531 AVERØY 62.9599, 7.4989 136 / 77
Fagervegen 13 6531 AVERØY 62.9600, 7.4983 136 / 30

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken