Prestgårdsvegen 50
7608 LEVANGER

Prestgårdsvegen 50, 7608 LEVANGER er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Prestgårdsvegen 50, 7608 LEVANGER:

  • Postnummer: 7608 LEVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 17 / 12 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 106 ALSTADHAUG
  • Valkrins: 1 NESHEIM
  • Kyrkjesogn: 9090201 Alstadhaug
  • Tettstad:

Prestgårdsvegen

Prestgårdsvegen er ein veg i Levanger kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 19 til 50.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Prestgårdsvegen 19 7608 LEVANGER 63.7235, 11.2436 19 / 35
Prestgårdsvegen 27 7608 LEVANGER 63.7231, 11.2413 19 / 77
Prestgårdsvegen 48 7608 LEVANGER 63.7235, 11.2379 17 / 12
Prestgårdsvegen 50 7608 LEVANGER 63.7235, 11.2372 17 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken