Gilstadlia 63
7608 LEVANGER

Gilstadlia 63, 7608 LEVANGER er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gilstadlia 63, 7608 LEVANGER:

  • Postnummer: 7608 LEVANGER
  • Gards-/bruksnummer: 18 / 109 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 107 NOSSUM
  • Valkrins: 1 NESHEIM
  • Kyrkjesogn: 9090201 Alstadhaug
  • Tettstad:

Gilstadlia

Gilstadlia er ein veg i Levanger kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 302.

Adressene i Gilstadlia høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gilstadlia 8 7608 LEVANGER 63.7246, 11.2587 18 / 31
Gilstadlia 20 7608 LEVANGER 63.7242, 11.2572 18 / 1
Gilstadlia 22 7608 LEVANGER 63.7235, 11.2561 18 / 1
Gilstadlia 35 7608 LEVANGER 63.7233, 11.2599 18 / 68
Gilstadlia 39 7608 LEVANGER 63.7237, 11.2607 18 / 115
Gilstadlia 41 7608 LEVANGER 63.7238, 11.2612 18 / 119
Gilstadlia 43 7608 LEVANGER 63.7249, 11.2649 18 / 16
Gilstadlia 45 7608 LEVANGER 63.7249, 11.2655 18 / 16
Gilstadlia 59 7608 LEVANGER 63.7182, 11.2665 18 / 97
Gilstadlia 61 7608 LEVANGER 63.7188, 11.2772 18 / 17
Gilstadlia 63 7608 LEVANGER 63.7173, 11.2689 18 / 109
Gilstadlia 107 7608 LEVANGER 63.7164, 11.2556 18 / 80
Gilstadlia 109 7608 LEVANGER 63.7161, 11.2552 18 / 116
Gilstadlia 111 7608 LEVANGER 63.7159, 11.2538 18 / 123
Gilstadlia 115 7608 LEVANGER 63.7156, 11.2536 18 / 20
Gilstadlia 117 7608 LEVANGER 63.7157, 11.2546 18 / 95
Gilstadlia 119 7608 LEVANGER 63.7157, 11.2565 18 / 21
Gilstadlia 120 7608 LEVANGER 63.7154, 11.2518 18 / 23
Gilstadlia 121 7608 LEVANGER 63.7152, 11.2562 18 / 122
Gilstadlia 123 7608 LEVANGER 63.7149, 11.2564 18 / 8
Gilstadlia 156 7608 LEVANGER 63.7130, 11.2472 25 / 1
Gilstadlia 157 7608 LEVANGER 63.7122, 11.2571 25 / 3
Gilstadlia 158 7608 LEVANGER 63.7128, 11.2472 25 / 1
Gilstadlia 159 7608 LEVANGER 63.7119, 11.2552 25 / 10
Gilstadlia 161 7608 LEVANGER 63.7110, 11.2556 25 / 7
Gilstadlia 163 7608 LEVANGER 63.7110, 11.2529 25 / 12
Gilstadlia 165 7608 LEVANGER 63.7098, 11.2519 25 / 11
Gilstadlia 167 7608 LEVANGER 63.7096, 11.2569 25 / 4
Gilstadlia 169 7608 LEVANGER 63.7082, 11.2546 25 / 18
Gilstadlia 171 7608 LEVANGER 63.7074, 11.2533 26 / 2
Gilstadlia 173 7608 LEVANGER 63.7093, 11.2522 25 / 2
Gilstadlia 175 7608 LEVANGER 63.7092, 11.2519 25 / 2
Gilstadlia 213 7608 LEVANGER 63.7068, 11.2478 24 / 20
Gilstadlia 215 7608 LEVANGER 63.7069, 11.2491 24 / 25
Gilstadlia 217 7608 LEVANGER 63.7068, 11.2501 26 / 14
Gilstadlia 219 7608 LEVANGER 63.7065, 11.2515 26 / 3
Gilstadlia 221 7608 LEVANGER 63.7060, 11.2466 26 / 13
Gilstadlia 246 7608 LEVANGER 63.7055, 11.2389 24 / 19
Gilstadlia 247 7608 LEVANGER 63.7055, 11.2402 24 / 17
Gilstadlia 258 7608 LEVANGER 63.7049, 11.2376 24 / 5
Gilstadlia 302 7620 SKOGN 63.7010, 11.2349 26 / 15

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken