Støreshøgda 159
7620 SKOGN

Støreshøgda 159, 7620 SKOGN er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Støreshøgda 159, 7620 SKOGN:

  • Postnummer: 7620 SKOGN
  • Gards-/bruksnummer: 21 / 1 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 201 EGGEN
  • Valkrins: 2 LYSAKER
  • Kyrkjesogn: 9090201 Alstadhaug
  • Tettstad:

Støreshøgda

Støreshøgda er ein veg i Levanger kommune med 43 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 193.

Adressene i Støreshøgda høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Støreshøgda 5 7620 SKOGN 63.7015, 11.2031 37 / 31
Støreshøgda 9 7620 SKOGN 63.7017, 11.2030 32 / 160
Støreshøgda 11 7620 SKOGN 63.7020, 11.2026 32 / 47
Støreshøgda 24 7620 SKOGN 63.7030, 11.2035 31 / 8
Støreshøgda 30 7620 SKOGN 63.7032, 11.2041 31 / 16
Støreshøgda 32 7620 SKOGN 63.7039, 11.2047 31 / 6
Støreshøgda 34 7620 SKOGN 63.7033, 11.2096 31 / 1
Støreshøgda 36 7620 SKOGN 63.7031, 11.2092 31 / 1
Støreshøgda 37 7620 SKOGN 63.7052, 11.2000 32 / 1
Støreshøgda 38 7620 SKOGN 63.7041, 11.2056 31 / 10
Støreshøgda 65 7620 SKOGN 63.7062, 11.2075 31 / 11
Støreshøgda 84 7620 SKOGN 63.7073, 11.2106 22 / 38
Støreshøgda 86 7620 SKOGN 63.7069, 11.2120 31 / 3
Støreshøgda 116 7620 SKOGN 63.7098, 11.2151 22 / 17
Støreshøgda 118 7620 SKOGN 63.7082, 11.2193 31 / 14
Støreshøgda 119 7620 SKOGN 63.7103, 11.2080 22 / 3
Støreshøgda 120 7620 SKOGN 63.7083, 11.2192 31 / 14
Støreshøgda 121 7620 SKOGN 63.7104, 11.2077 22 / 3
Støreshøgda 122 7620 SKOGN 63.7094, 11.2190 22 / 66
Støreshøgda 123 7620 SKOGN 63.7106, 11.2081 22 / 3
Støreshøgda 124 7620 SKOGN 63.7098, 11.2199 23 / 24
Støreshøgda 126 7620 SKOGN 63.7103, 11.2187 23 / 37
Støreshøgda 128 7620 SKOGN 63.7099, 11.2175 22 / 27
Støreshøgda 137 7620 SKOGN 63.7118, 11.2142 22 / 37
Støreshøgda 138 7620 SKOGN 63.7115, 11.2153 22 / 26
Støreshøgda 139 7620 SKOGN 63.7127, 11.2127 21 / 8
Støreshøgda 141 7620 SKOGN 63.7121, 11.2143 21 / 5
Støreshøgda 159 7620 SKOGN 63.7155, 11.2120 21 / 1
Støreshøgda 161 7620 SKOGN 63.7155, 11.2124 21 / 1
Støreshøgda 163 7608 LEVANGER 63.7142, 11.2167 23 / 1
Støreshøgda 165 7608 LEVANGER 63.7144, 11.2172 23 / 1
Støreshøgda 175 7620 SKOGN 63.7153, 11.2170 23 / 55
Støreshøgda 177 7620 SKOGN 63.7155, 11.2145 23 / 45
Støreshøgda 179 7620 SKOGN 63.7157, 11.2154 23 / 23
Støreshøgda 181 7620 SKOGN 63.7156, 11.2163 23 / 53
Støreshøgda 183 7620 SKOGN 63.7156, 11.2169 23 / 51
Støreshøgda 184 7608 LEVANGER 63.7157, 11.2205 23 / 28
Støreshøgda 185 7620 SKOGN 63.7152, 11.2181 23 / 17
Støreshøgda 186 7608 LEVANGER 63.7157, 11.2199 23 / 54
Støreshøgda 187 7608 LEVANGER 63.7157, 11.2179 23 / 30
Støreshøgda 189 7608 LEVANGER 63.7154, 11.2188 23 / 34
Støreshøgda 191 7608 LEVANGER 63.7157, 11.2190 23 / 33
Støreshøgda 193 7608 LEVANGER 63.7160, 11.2189 23 / 32

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken