Alstadhaugbukta 126
7620 SKOGN

Alstadhaugbukta 126, 7620 SKOGN er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Alstadhaugbukta 126, 7620 SKOGN:

  • Postnummer: 7620 SKOGN
  • Gards-/bruksnummer: 22 / 45 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 202 SMÅLAND
  • Valkrins: 2 LYSAKER
  • Kyrkjesogn: 9090201 Alstadhaug
  • Tettstad:

Alstadhaugbukta

Alstadhaugbukta er ein veg i Levanger kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 127.

Adressene i Alstadhaugbukta høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Alstadhaugbukta 1 7608 LEVANGER 63.7201, 11.2246 19 / 33
Alstadhaugbukta 24 7608 LEVANGER 63.7254, 11.2212 19 / 22
Alstadhaugbukta 26 7608 LEVANGER 63.7264, 11.2195 19 / 25
Alstadhaugbukta 27 7608 LEVANGER 63.7191, 11.2171 19 / 17
Alstadhaugbukta 28 7608 LEVANGER 63.7257, 11.2196 19 / 39
Alstadhaugbukta 29 7608 LEVANGER 63.7200, 11.2187 19 / 114
Alstadhaugbukta 30 7608 LEVANGER 63.7244, 11.2185 19 / 22
Alstadhaugbukta 32 7608 LEVANGER 63.7217, 11.2189 19 / 13
Alstadhaugbukta 34 7608 LEVANGER 63.7211, 11.2194 19 / 100
Alstadhaugbukta 50 7608 LEVANGER 63.7229, 11.2145 19 / 107
Alstadhaugbukta 52 7608 LEVANGER 63.7247, 11.2127 19 / 12
Alstadhaugbukta 54 7608 LEVANGER 63.7229, 11.2135 19 / 28
Alstadhaugbukta 79 7620 SKOGN 63.7182, 11.2130 19 / 83
Alstadhaugbukta 81 7620 SKOGN 63.7183, 11.2113 19 / 3
Alstadhaugbukta 92 7620 SKOGN 63.7185, 11.2085 19 / 3
Alstadhaugbukta 110 7620 SKOGN 63.7183, 11.2068 19 / 48
Alstadhaugbukta 112 7620 SKOGN 63.7177, 11.2059 19 / 6
Alstadhaugbukta 124 7620 SKOGN 63.7168, 11.2035 22 / 1
Alstadhaugbukta 126 7620 SKOGN 63.7162, 11.2031 22 / 45
Alstadhaugbukta 127 7620 SKOGN 63.7170, 11.2066 21 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken