Stavlovegen 123
7620 SKOGN

Stavlovegen 123, 7620 SKOGN er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stavlovegen 123, 7620 SKOGN:

  • Postnummer: 7620 SKOGN
  • Gards-/bruksnummer: 30 / 8 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 202 SMÅLAND
  • Valkrins: 2 LYSAKER
  • Kyrkjesogn: 9090201 Alstadhaug
  • Tettstad:

Stavlovegen

Stavlovegen er ein veg i Levanger kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 13 til 123.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stavlovegen 13 7620 SKOGN 63.6983, 11.2118 31 / 18
Stavlovegen 38 7620 SKOGN 63.6991, 11.2152 30 / 7
Stavlovegen 60 7620 SKOGN 63.6990, 11.2190 30 / 1
Stavlovegen 123 7620 SKOGN 63.7046, 11.2240 30 / 8

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken