Støreslia 57
7620 SKOGN

Støreslia 57, 7620 SKOGN er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Støreslia 57, 7620 SKOGN:

  • Postnummer: 7620 SKOGN
  • Gards-/bruksnummer: 32 / 13 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 202 SMÅLAND
  • Valkrins: 2 LYSAKER
  • Kyrkjesogn: 9090201 Alstadhaug
  • Tettstad: Skogn

Støreslia

Støreslia er ein veg i Levanger kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 102.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Støreslia 9 7620 SKOGN 63.7037, 11.1942 32 / 18
Støreslia 45 7620 SKOGN 63.7073, 11.1970 32 / 194
Støreslia 51 7620 SKOGN 63.7075, 11.1972 32 / 116
Støreslia 52 7620 SKOGN 63.7074, 11.1981 32 / 193
Støreslia 54 7620 SKOGN 63.7072, 11.1983 32 / 192
Støreslia 55 7620 SKOGN 63.7078, 11.1976 32 / 107
Støreslia 56 7620 SKOGN 63.7069, 11.1983 32 / 196
Støreslia 57 7620 SKOGN 63.7083, 11.1979 32 / 13
Støreslia 80 7620 SKOGN 63.7094, 11.1998 22 / 8
Støreslia 91 7620 SKOGN 63.7108, 11.2002 22 / 18
Støreslia 94 7620 SKOGN 63.7104, 11.2014 22 / 19
Støreslia 100 7620 SKOGN 63.7114, 11.2031 22 / 47
Støreslia 102 7620 SKOGN 63.7114, 11.2009 22 / 67

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken