Gamle E6 1398
7620 SKOGN

Gamle E6 1398, 7620 SKOGN er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamle E6 1398, 7620 SKOGN:

  • Postnummer: 7620 SKOGN
  • Gards-/bruksnummer: 32 / 184 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 202 SMÅLAND
  • Valkrins: 2 LYSAKER
  • Kyrkjesogn: 9090201 Alstadhaug
  • Tettstad: Skogn

Gamle E6

Gamle E6 er ein veg i Levanger kommune med 138 ulike adresser.
Husnummer frå 19 til 1487.

Adressene i Gamle E6 høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamle E6 19 7630 ÅSEN 63.6218, 11.0721 500 / 1
Gamle E6 47 7630 ÅSEN 63.6225, 11.0709 209 / 18
Gamle E6 60 7630 ÅSEN 63.6233, 11.0688 180 / 2
Gamle E6 93 7630 ÅSEN 63.6255, 11.0652 180 / 19
Gamle E6 95 7630 ÅSEN 63.6260, 11.0675 180 / 1
Gamle E6 125 7630 ÅSEN 63.6279, 11.0650 180 / 9
Gamle E6 167 7630 ÅSEN 63.6317, 11.0643 180 / 12
Gamle E6 168 7630 ÅSEN 63.6319, 11.0650 180 / 14
Gamle E6 169 7630 ÅSEN 63.6318, 11.0635 175 / 8
Gamle E6 170 7630 ÅSEN 63.6323, 11.0649 180 / 16
Gamle E6 171 7630 ÅSEN 63.6320, 11.0638 175 / 7
Gamle E6 176 7630 ÅSEN 63.6331, 11.0646 175 / 13
Gamle E6 177 7630 ÅSEN 63.6326, 11.0635 175 / 11
Gamle E6 190 7630 ÅSEN 63.6342, 11.0683 175 / 15
Gamle E6 229A 7630 ÅSEN 63.6365, 11.0569 175 / 1
Gamle E6 229B 7630 ÅSEN 63.6364, 11.0568 175 / 1
Gamle E6 313 7630 ÅSEN 63.6426, 11.0689 170 / 1
Gamle E6 315 7630 ÅSEN 63.6424, 11.0688 170 / 1
Gamle E6 351 7630 ÅSEN 63.6460, 11.0707 170 / 2
Gamle E6 353 7630 ÅSEN 63.6461, 11.0714 170 / 2
Gamle E6 355 7630 ÅSEN 63.6479, 11.0689 170 / 8
Gamle E6 377 7630 ÅSEN 63.6489, 11.0732 169 / 1
Gamle E6 379 7630 ÅSEN 63.6501, 11.0746 169 / 1
Gamle E6 437 7630 ÅSEN 63.6529, 11.0841 80 / 12
Gamle E6 463 7630 ÅSEN 63.6538, 11.0881 80 / 8
Gamle E6 481 7630 ÅSEN 63.6553, 11.0900 80 / 1
Gamle E6 483 7630 ÅSEN 63.6575, 11.0928 80 / 1
Gamle E6 577 7623 RONGLAN 63.6602, 11.1049 80 / 1
Gamle E6 579 7623 RONGLAN 63.6606, 11.1052 82 / 19
Gamle E6 585 7623 RONGLAN 63.6612, 11.1044 82 / 3
Gamle E6 614 7623 RONGLAN 63.6625, 11.1109 77 / 1
Gamle E6 620 7623 RONGLAN 63.6629, 11.1121 81 / 2
Gamle E6 630 7623 RONGLAN 63.6640, 11.1134 76 / 6
Gamle E6 632 7623 RONGLAN 63.6646, 11.1145 76 / 10
Gamle E6 639 7623 RONGLAN 63.6645, 11.1119 82 / 14
Gamle E6 640 7623 RONGLAN 63.6647, 11.1134 76 / 7
Gamle E6 644 7623 RONGLAN 63.6650, 11.1144 75 / 2
Gamle E6 646 7623 RONGLAN 63.6654, 11.1154 82 / 21
Gamle E6 654 7623 RONGLAN 63.6658, 11.1144 82 / 12
Gamle E6 656 7623 RONGLAN 63.6664, 11.1150 82 / 10
Gamle E6 665 7623 RONGLAN 63.6663, 11.1133 82 / 28
Gamle E6 666 7623 RONGLAN 63.6666, 11.1155 82 / 26
Gamle E6 668 7623 RONGLAN 63.6670, 11.1162 82 / 16
Gamle E6 670 7623 RONGLAN 63.6670, 11.1153 82 / 15
Gamle E6 674 7623 RONGLAN 63.6676, 11.1163 82 / 27
Gamle E6 682 7623 RONGLAN 63.6681, 11.1169 82 / 7
Gamle E6 716 7623 RONGLAN 63.6707, 11.1204 74 / 4
Gamle E6 719 7623 RONGLAN 63.6710, 11.1187 82 / 22
Gamle E6 721 7623 RONGLAN 63.6718, 11.1178 82 / 2
Gamle E6 737 7623 RONGLAN 63.6728, 11.1212 83 / 6
Gamle E6 738 7623 RONGLAN 63.6730, 11.1240 83 / 3
Gamle E6 758 7623 RONGLAN 63.6737, 11.1249 83 / 7
Gamle E6 786 7623 RONGLAN 63.6749, 11.1294 83 / 12
Gamle E6 814 7623 RONGLAN 63.6766, 11.1338 84 / 11
Gamle E6 830 7623 RONGLAN 63.6770, 11.1362 84 / 8
Gamle E6 834 7623 RONGLAN 63.6759, 11.1384 73 / 34
Gamle E6 870 7623 RONGLAN 63.6763, 11.1442 84 / 5
Gamle E6 872 7623 RONGLAN 63.6761, 11.1449 84 / 5
Gamle E6 897 7623 RONGLAN 63.6780, 11.1490 84 / 12
Gamle E6 905 7623 RONGLAN 63.6780, 11.1497 89 / 9
Gamle E6 907 7623 RONGLAN 63.6783, 11.1500 89 / 19
Gamle E6 909 7623 RONGLAN 63.6799, 11.1503 89 / 21
Gamle E6 935 7620 SKOGN 63.6790, 11.1561 89 / 14
Gamle E6 938 7620 SKOGN 63.6771, 11.1574 89 / 8
Gamle E6 1023 7620 SKOGN 63.6831, 11.1717 89 / 1
Gamle E6 1025 7620 SKOGN 63.6819, 11.1729 89 / 1
Gamle E6 1117 7620 SKOGN 63.6902, 11.1796 38 / 8
Gamle E6 1124 7620 SKOGN 63.6882, 11.1855 38 / 4
Gamle E6 1130 7620 SKOGN 63.6891, 11.1856 38 / 10
Gamle E6 1132 7620 SKOGN 63.6893, 11.1856 38 / 10
Gamle E6 1148 7620 SKOGN 63.6903, 11.1883 38 / 6
Gamle E6 1156 7620 SKOGN 63.6909, 11.1893 38 / 13
Gamle E6 1197 7620 SKOGN 63.6935, 11.1940 38 / 1
Gamle E6 1198 7620 SKOGN 63.6934, 11.1956 38 / 1
Gamle E6 1202 7620 SKOGN 63.6931, 11.1966 38 / 3
Gamle E6 1203 7620 SKOGN 63.6940, 11.1951 38 / 9
Gamle E6 1204 7620 SKOGN 63.6936, 11.1968 38 / 3
Gamle E6 1210 7620 SKOGN 63.6939, 11.1979 38 / 17
Gamle E6 1226 7620 SKOGN 63.6949, 11.1993 38 / 16
Gamle E6 1227 7620 SKOGN 63.6953, 11.1991 37 / 3
Gamle E6 1229 7620 SKOGN 63.6952, 11.1984 37 / 3
Gamle E6 1231 7620 SKOGN 63.6956, 11.1995 37 / 5
Gamle E6 1240 7620 SKOGN 63.6968, 11.1999 37 / 16
Gamle E6 1281 7620 SKOGN 63.6993, 11.1943 37 / 17
Gamle E6 1283 7620 SKOGN 63.6993, 11.1935 37 / 180
Gamle E6 1285 7620 SKOGN 63.6996, 11.1940 37 / 182
Gamle E6 1292 7620 SKOGN 63.7002, 11.1951 37 / 222
Gamle E6 1293 7620 SKOGN 63.7001, 11.1939 37 / 25
Gamle E6 1294 7620 SKOGN 63.7006, 11.1954 37 / 23
Gamle E6 1302 7620 SKOGN 63.7012, 11.1957 37 / 19
Gamle E6 1303 7620 SKOGN 63.7017, 11.1928 37 / 18
Gamle E6 1305 7620 SKOGN 63.7019, 11.1920 37 / 205
Gamle E6 1307 7620 SKOGN 63.7018, 11.1939 32 / 230
Gamle E6 1309A 7620 SKOGN 63.7021, 11.1943 32 / 236
Gamle E6 1309B 7620 SKOGN 63.7021, 11.1943 32 / 236
Gamle E6 1309C 7620 SKOGN 63.7022, 11.1943 32 / 236
Gamle E6 1309D 7620 SKOGN 63.7023, 11.1943 32 / 236
Gamle E6 1309E 7620 SKOGN 63.7022, 11.1941 32 / 236
Gamle E6 1309F 7620 SKOGN 63.7022, 11.1941 32 / 236
Gamle E6 1309G 7620 SKOGN 63.7020, 11.1943 32 / 236
Gamle E6 1309H 7620 SKOGN 63.7021, 11.1942 32 / 236
Gamle E6 1309I 7620 SKOGN 63.7022, 11.1942 32 / 236
Gamle E6 1309J 7620 SKOGN 63.7022, 11.1942 32 / 236
Gamle E6 1309K 7620 SKOGN 63.7023, 11.1942 32 / 236
Gamle E6 1309L 7620 SKOGN 63.7023, 11.1942 32 / 236
Gamle E6 1309M 7620 SKOGN 63.7024, 11.1942 32 / 236
Gamle E6 1309N 7620 SKOGN 63.7025, 11.1941 32 / 236
Gamle E6 1309O 7620 SKOGN 63.7024, 11.1941 32 / 236
Gamle E6 1309P 7620 SKOGN 63.7024, 11.1941 32 / 236
Gamle E6 1309Q 7620 SKOGN 63.7025, 11.1941 32 / 236
Gamle E6 1319 7620 SKOGN 63.7026, 11.1929 32 / 227
Gamle E6 1321 7620 SKOGN 63.7030, 11.1932 32 / 225
Gamle E6 1333 7620 SKOGN 63.7040, 11.1923 32 / 57
Gamle E6 1341 7620 SKOGN 63.7048, 11.1931 32 / 6
Gamle E6 1346 7620 SKOGN 63.7051, 11.1940 32 / 3
Gamle E6 1383 7620 SKOGN 63.7080, 11.1956 32 / 4
Gamle E6 1396 7620 SKOGN 63.7085, 11.1968 32 / 11
Gamle E6 1398 7620 SKOGN 63.7088, 11.1973 32 / 184
Gamle E6 1400 7620 SKOGN 63.7092, 11.1974 22 / 25
Gamle E6 1411 7620 SKOGN 63.7103, 11.1975 22 / 65
Gamle E6 1413 7620 SKOGN 63.7107, 11.1976 22 / 61
Gamle E6 1415 7620 SKOGN 63.7109, 11.1978 22 / 63
Gamle E6 1416 7620 SKOGN 63.7106, 11.1984 22 / 35
Gamle E6 1417 7620 SKOGN 63.7112, 11.1979 22 / 64
Gamle E6 1419 7620 SKOGN 63.7115, 11.1977 22 / 33
Gamle E6 1420 7620 SKOGN 63.7110, 11.1988 22 / 34
Gamle E6 1429 7620 SKOGN 63.7115, 11.1983 22 / 30
Gamle E6 1432 7620 SKOGN 63.7114, 11.1989 22 / 29
Gamle E6 1433 7620 SKOGN 63.7124, 11.1985 22 / 42
Gamle E6 1434 7620 SKOGN 63.7121, 11.1994 22 / 36
Gamle E6 1435 7620 SKOGN 63.7122, 11.1982 22 / 43
Gamle E6 1437 7620 SKOGN 63.7119, 11.1979 22 / 40
Gamle E6 1439 7620 SKOGN 63.7126, 11.1978 22 / 7
Gamle E6 1441 7620 SKOGN 63.7133, 11.1984 22 / 14
Gamle E6 1443 7620 SKOGN 63.7129, 11.1990 22 / 39
Gamle E6 1445 7620 SKOGN 63.7131, 11.1994 22 / 69
Gamle E6 1454 7620 SKOGN 63.7138, 11.2016 22 / 32
Gamle E6 1487 7620 SKOGN 63.7151, 11.2073 22 / 31

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken