Småland 16
7620 SKOGN

Småland 16, 7620 SKOGN er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Småland 16, 7620 SKOGN:

  • Postnummer: 7620 SKOGN
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 171 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 202 SMÅLAND
  • Valkrins: 2 LYSAKER
  • Kyrkjesogn: 9090201 Alstadhaug
  • Tettstad: Skogn

Småland

Småland er ein veg i Levanger kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Småland 1 7620 SKOGN 63.6952, 11.2006 37 / 56
Småland 2 7620 SKOGN 63.6948, 11.2012 37 / 111
Småland 3 7620 SKOGN 63.6954, 11.2010 37 / 190
Småland 4 7620 SKOGN 63.6951, 11.2016 37 / 114
Småland 5 7620 SKOGN 63.6955, 11.2016 37 / 178
Småland 6 7620 SKOGN 63.6951, 11.2022 37 / 124
Småland 7 7620 SKOGN 63.6957, 11.2019 37 / 175
Småland 8 7620 SKOGN 63.6954, 11.2025 37 / 169
Småland 9 7620 SKOGN 63.6959, 11.2023 37 / 192
Småland 10 7620 SKOGN 63.6955, 11.2029 37 / 167
Småland 11 7620 SKOGN 63.6963, 11.2022 37 / 2
Småland 12 7620 SKOGN 63.6958, 11.2031 37 / 168
Småland 14 7620 SKOGN 63.6960, 11.2034 37 / 170
Småland 16 7620 SKOGN 63.6962, 11.2037 37 / 171

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken