Brennesgrenda 17
7620 SKOGN

Brennesgrenda 17, 7620 SKOGN er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brennesgrenda 17, 7620 SKOGN:

  • Postnummer: 7620 SKOGN
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 2 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 304 VOLL
  • Valkrins: 2 LYSAKER
  • Kyrkjesogn: 9090201 Alstadhaug
  • Tettstad:

Brennesgrenda

Brennesgrenda er ein veg i Levanger kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 92.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brennesgrenda 3 7620 SKOGN 63.6831, 11.2401 43 / 5
Brennesgrenda 15 7620 SKOGN 63.6823, 11.2402 44 / 2
Brennesgrenda 17 7620 SKOGN 63.6820, 11.2400 44 / 2
Brennesgrenda 34 7620 SKOGN 63.6805, 11.2387 44 / 11
Brennesgrenda 35 7620 SKOGN 63.6802, 11.2397 44 / 1
Brennesgrenda 48 7620 SKOGN 63.6795, 11.2373 47 / 8
Brennesgrenda 49 7620 SKOGN 63.6792, 11.2382 44 / 1
Brennesgrenda 53 7620 SKOGN 63.6788, 11.2381 47 / 13
Brennesgrenda 70 7620 SKOGN 63.6778, 11.2360 47 / 2
Brennesgrenda 72 7620 SKOGN 63.6780, 11.2364 47 / 2
Brennesgrenda 74 7620 SKOGN 63.6782, 11.2345 47 / 1
Brennesgrenda 76 7620 SKOGN 63.6783, 11.2337 47 / 1
Brennesgrenda 78 7620 SKOGN 63.6769, 11.2358 48 / 1
Brennesgrenda 80 7620 SKOGN 63.6768, 11.2355 48 / 1
Brennesgrenda 92 7620 SKOGN 63.6757, 11.2350 48 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken