Finnevegen 4
7620 SKOGN

Finnevegen 4, 7620 SKOGN er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Finnevegen 4, 7620 SKOGN:

  • Postnummer: 7620 SKOGN
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 1 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 304 VOLL
  • Valkrins: 2 LYSAKER
  • Kyrkjesogn: 9090201 Alstadhaug
  • Tettstad:

Finnevegen

Finnevegen er ein veg i Levanger kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 76.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Finnevegen 4 7620 SKOGN 63.6639, 11.2218 53 / 1
Finnevegen 35 7620 SKOGN 63.6616, 11.2181 53 / 2
Finnevegen 37 7620 SKOGN 63.6599, 11.2172 53 / 4
Finnevegen 39 7620 SKOGN 63.6594, 11.2152 62 / 34
Finnevegen 41 7620 SKOGN 63.6602, 11.2123 62 / 6
Finnevegen 42 7620 SKOGN 63.6624, 11.2156 53 / 14
Finnevegen 43 7620 SKOGN 63.6564, 11.2125 62 / 13
Finnevegen 44 7620 SKOGN 63.6625, 11.2154 53 / 14
Finnevegen 45 7620 SKOGN 63.6618, 11.2151 53 / 10
Finnevegen 47 7620 SKOGN 63.6620, 11.2153 53 / 11
Finnevegen 53 7620 SKOGN 63.6622, 11.2136 62 / 20
Finnevegen 54 7620 SKOGN 63.6625, 11.2133 62 / 18
Finnevegen 74 7620 SKOGN 63.6634, 11.2100 62 / 35
Finnevegen 76 7620 SKOGN 63.6630, 11.2092 62 / 35

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken