Svendgårdsvegen 204
7620 SKOGN

Svendgårdsvegen 204, 7620 SKOGN er ei adresse i Levanger.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Svendgårdsvegen 204, 7620 SKOGN:

  • Postnummer: 7620 SKOGN
  • Gards-/bruksnummer: 94 / 9 i 5037 Levanger
  • Grunnkrins: 307 TUV
  • Valkrins: 3 TUV
  • Kyrkjesogn: 9090201 Alstadhaug
  • Tettstad:

Svendgårdsvegen

Svendgårdsvegen er ein veg i Levanger kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 204.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Svendgårdsvegen 12 7620 SKOGN 63.6852, 11.1737 90 / 1
Svendgårdsvegen 22 7620 SKOGN 63.6852, 11.1723 90 / 4
Svendgårdsvegen 34 7620 SKOGN 63.6857, 11.1698 91 / 1
Svendgårdsvegen 72 7620 SKOGN 63.6871, 11.1642 91 / 5
Svendgårdsvegen 87 7620 SKOGN 63.6873, 11.1581 90 / 2
Svendgårdsvegen 89 7620 SKOGN 63.6873, 11.1588 90 / 2
Svendgårdsvegen 104 7620 SKOGN 63.6886, 11.1598 93 / 4
Svendgårdsvegen 202 7620 SKOGN 63.6959, 11.1472 94 / 5
Svendgårdsvegen 204 7620 SKOGN 63.6959, 11.1476 94 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken